Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.
Kalendarium

2024

mars

mars

april

maj

juni

juli

augusti

Produktgrupp
Kategori
Besättning
Kalendarium

2024

mars

mars

april

maj

juni

juli

augusti

Produktgrupp
Kategori
Besättning
79 Artiklar
Adventspsalm/O du, min tröst
Artikelnummer
901204
Kalendarium
Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Palmssöndagen, Midsommardagen, Första advent, Andra advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Franck Johann Wolfgang
Besättning
SATB
Textförfattare
Thorssell Ahlm Anna-Stina
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
All världen nu sig gläder / Som bonden tar ett fång / Därför att ordet bland oss bor
Artikelnummer
901158
Kalendarium
Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Påskdagen, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Juldagen, Söndagen efter jul, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Steurlein Johann, Sixten Fredrik, Nielsen Carl
Besättning
SATB
Textförfattare
Walther Johann, Eggehorn Ylva, Frostenson Anders
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Allsmäktig Gud
Artikelnummer
901029
Kalendarium
Septuagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Annandag jul, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Ford Thomas
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Bana väg för Herren
Artikelnummer
8616
Kalendarium
Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Leijon Jerker
Besättning
Diskantkör
Kategori
Barn och diskantkör, Damkör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Bibelvisor för kör, del 3
Artikelnummer
9461
Kalendarium
Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Påskdagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Edström Elisabeth
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Bordssång/O Guds lamm
Artikelnummer
901154
Kalendarium
Tredje söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Skärtorsdagen, Långfredagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Mattsson Jan, Gibbons Orlando
Besättning
SATB
Arrangör
Sjöblom Fredrik
Textförfattare
Mattsson Jan
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
De såg ej dig
Artikelnummer
901054
Kalendarium
Sexagesima, Femte söndagen i fastan, Långfredagen, Tionde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Ahlberg David
Besättning
SATB
Arrangör
Erséus Torgny
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Den blida vår är inne/O Guds lamm
Artikelnummer
901133
Kalendarium
Tredje söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Skärtorsdagen, Långfredagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Andra söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet
Besättning
SATB
Arrangör
Eriksson Gunnar
Textförfattare
Wallin J-O, Frostenson A, Ferlin N
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Det kan vi göra för rätt och för fred
Artikelnummer
901106
Kalendarium
Nyårsdagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Andra advent, Tredje söndagen i fastan, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Robertson Karl-Olof
Besättning
SATB, Diskantkör
Textförfattare
Wren B., Frostenson Anders
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Det tänds ett ljus
Artikelnummer
901073
Kalendarium
Tredje söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Långfredagen, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Söndagen före pingst, Annandag pingst, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Första advent, Annandag jul, Tredje söndagen i fastan, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Forsberg Roland
Besättning
SATB, Diskantkör
Textförfattare
Lindgren Arne H.
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Det är han/Min tro
Artikelnummer
901166
Kalendarium
Nyårsdagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Femte söndagen i påsktiden, Pingstdagen, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Julnatten, Juldagen, Söndagen efter jul, Tredje söndagen i fastan, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Widestrand Olle
Besättning
SATB
Textförfattare
Nordström Karin, Hellström Jan Arvid
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Du är hos dem
Artikelnummer
72099
Kalendarium
Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Höglund Arne
Besättning
Unison
Textförfattare
Höglund Arne
Produktgrupp
Körmusik
18 kr
En enda röst
Artikelnummer
901024
Kalendarium
Nyårsdagen, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Skärtorsdagen, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Domssöndagen, Andra advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Strandsjö Göte
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
En vanlig dag när inget särskilt händer/Kom, låt oss nu förenas här
Artikelnummer
901115
Kalendarium
Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Fastlagssöndagen, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Kristi himmelsfärds dag, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Domssöndagen, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Parry Charles H
Besättning
SATB
Arrangör
Bragesjö Anders
Textförfattare
Frostenson Anders, Palmqvist G.
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Fyra bibelkörer
Artikelnummer
901125
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Första advent, Andra advent, Tredje advent, Fjärde advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Kennestad Thore, Lindström Curt
Besättning
SATB, Stråk
Arrangör
Paulsson Christer
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Fyra hymner
Artikelnummer
901111
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Andra advent, Juldagen, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Willcocks David
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Giv mig, o Gud, ett hjärta rent / Måltid i skymning
Artikelnummer
901152
Kalendarium
Femte söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Palmssöndagen, Skärtorsdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Pingstdagen, Annandag pingst, Andra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Nielsen Carl, Sundman Lennart
Besättning
SATB
Textförfattare
Wesley Charles, Widegård Arne
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Gjennom denne dagens timer / Så älskade Gud världen
Artikelnummer
901131
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Annandag pingst, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Domssöndagen, Tredje advent, Fjärde advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Nystedt Knut
Besättning
SATB
Textförfattare
Ellingsen Svein, Joh. 3:16-17
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
God be merciful
Artikelnummer
202166
Kalendarium
Askonsdagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Sköld Agneta
Besättning
SATB
Textförfattare
Ps. 67
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Godhet och nåd 2
Artikelnummer
201727
Kalendarium
Septuagesima, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Askonsdagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Skärtorsdagen, Långfredagen, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Carlshamre Reibjörn
Besättning
SAB
Textförfattare
Psaltaren
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
140 kr
Gospel 2 Nothäfte
Artikelnummer
G2KP
Kalendarium
Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Andra söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Andra advent, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör, Gospel
Produktgrupp
Körmusik
87 kr
Gospel 8 Nothäfte
Artikelnummer
YMN1312
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Första söndagen i fastan, Femte söndagen i påsktiden, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Tredje söndagen i fastan
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
87 kr
Gud håller sina löften/Våga vara den du i Kristus är
Artikelnummer
901208
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Andra advent, Tredje advent, Fjärde advent, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Erséus Torgny
Besättning
SATB
Textförfattare
Psaltaren 145, Frostenson Anders
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Gud är här/En enda röst
Artikelnummer
901187
Kalendarium
Nyårsdagen, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Skärtorsdagen, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Domssöndagen, Andra advent, Juldagen, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Gravé Rolf, Strandsjö Göte
Besättning
SATB
Arrangör
Gravé Rolf
Textförfattare
Frostenson Anders
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Gud, ditt folk är vandringsfolket
Artikelnummer
8716
Kalendarium
Annandag pingst, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Hughes John
Besättning
Diskantkör
Arrangör
Petersson Per Gunnar
Textförfattare
Williams W., Frostenson Anders
Kategori
Blandad kör, Damkör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Gud, när livet trasas sönder
Artikelnummer
60110
Kalendarium
Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Lundmark Arne
Besättning
SATB
Textförfattare
Kaan Fred, Harling Per
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Gud, vår Gud
Artikelnummer
901140
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Annandag påsk, Kristi himmelsfärds dag, Heliga Trefaldighets dag, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Första advent, Andra advent, Fjärde advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Medeltida hymn
Besättning
SATB församling och orgel
Arrangör
Sandén Uno
Textförfattare
Spegel H., Runeberg J. L., Frostenson Anders
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Halleluja! Sjung om Jesus/Stå upp, befriade folk
Artikelnummer
901159
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Domssöndagen, Andra advent, Fjärde advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Williams Aaron, Prichard Rowland H.
Besättning
SATB
Arrangör
Shaw Geoffrey, Vaughan Williams Ralph
Textförfattare
Merril Willian P, Frostenson Anders, Andersson
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Han gick in i din kamp på jorden
Artikelnummer
201053
Kalendarium
Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Skärtorsdagen, Långfredagen, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Lundberg Leif
Besättning
SATB och piano
Textförfattare
Lindgren Arne H
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Hans namn skall ge folken hopp
Artikelnummer
901137
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Fastlagssöndagen, Jungfru Marie bebådelsedag, Bönsöndagen, Annandag pingst, Apostladagen, Kristi förklarings dag, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Första advent, Tredje advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Leijon Jerker
Besättning
SATB och Brasskvintett (Orgel)
Textförfattare
Matt. 12:20-21, Joh. 8:12
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Herre Jesus, var hos oss
Artikelnummer
SKS21
Kalendarium
Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Bönsöndagen, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
How Martin
Besättning
Unison/solo, SA och orgel/piano
Kategori
Damkör
Produktgrupp
Körmusik
48 kr
Herre, till vem skulle vi gå
Artikelnummer
901015
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Femte söndagen i påsktiden, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Halldén Gösta
Arrangör
Erséus Torgny
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Herren är min herde / Saliga de som hör Guds ord
Artikelnummer
901199
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Söndagen efter Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Första advent, Andra advent, Fjärde advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Robertson Karl-Olof
Besättning
SA, SATB, Unison
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Herrens nåd är var morgon ny
Artikelnummer
901072
Kalendarium
Nyårsdagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Fjärde söndagen i påsktiden, Tredje söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Tredje söndagen i fastan, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Ahnfeldt Oscar
Besättning
SATB
Arrangör
Österberg Sven
Textförfattare
Sandell Lina
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Himmelens bröd
Artikelnummer
202254
Kalendarium
Midfastosöndagen
Kompositör
Sköld Agneta
Besättning
SATB
Textförfattare
Hagberg Åsa
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Holdin´ on Nothäfte
Artikelnummer
YMN95011
Kalendarium
Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen i fastan
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör, Gospel
Produktgrupp
Körmusik
69 kr
Här, nära
Artikelnummer
903016
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Söndagen efter jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Mattsson Jan
Besättning
SAB piano och oboe
Arrangör
Glans Gittan, Sjöblom Fredrik
Textförfattare
Mattson Jan
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
I denna ljuva sommartid/Han är svaret
Artikelnummer
901090
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Julnatten, Juldagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Sundman Lennart
Besättning
SATB
Arrangör
Nyberg Anders
Textförfattare
Lindgren Arne H
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Inför Guds himlatron
Artikelnummer
901193
Kalendarium
Nyårsdagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Tredje advent, Fjärde advent, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Paulsson Christer
Besättning
SAATBB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Inga rikedomar
Artikelnummer
60032
Kalendarium
Femte söndagen efter trettondedagen, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen i fastan
Besättning
SATB
Arrangör
Lundmark Arne
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
18 kr
Intet kan mig skilja/Säg är din lampa redo/Hos den som sörjer/Gud, min Fader, du är nära
Artikelnummer
901161
Kalendarium
Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Palmssöndagen, Långfredagen, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Andra advent, Annandag jul, Söndagen efter jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Erséus Torgny, Widestrand Olle
Besättning
SATB
Arrangör
Carlén Hans, Åkesson Carin
Textförfattare
Lövestam Christina, Melin Margareta
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Jag bor i ett ljus/För herdarna sjöngo änglar/Är Guds kärlek såsom havet
Artikelnummer
901151
Kalendarium
Trettondedag jul, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Palmssöndagen, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Annandag pingst, Midsommardagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Tredje advent, Julnatten, Juldagen, Söndagen efter jul, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Strandsjö Göte
Besättning
SATB
Textförfattare
Frostenson Anders, Lidman Sven
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Kom, låt oss jubla / Bara hos Gud finner jag ro
Artikelnummer
901183
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Andra advent, Tredje advent, Fjärde advent, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Åberg Lars, Widestrand Olle
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Kristus vandrar bland oss än
Artikelnummer
8740
Kalendarium
Tredje söndagen i fastan
Besättning
SAB, Diskantkör
Arrangör
Österberg Sven
Textförfattare
Frostenson Anders
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Kyrie
Artikelnummer
SKS184
Kalendarium
Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Schubert Franz
Besättning
SATB, orgel och oboe/viola
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
54 kr
Led mig Gud (Lead me Lord) / Wesley
Artikelnummer
901028
Kalendarium
Första söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tredje advent, Juldagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Wesley Samuel
Besättning
SATB
Textförfattare
Löfkvist Jan-Eskil sv.text
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Lova Herren!/Saliga är de som hör Guds ord
Artikelnummer
901128
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Palmssöndagen, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Första advent, Andra advent, Fjärde advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Mørk Karlsen Kjell
Besättning
SA
Textförfattare
Psalt. 117
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Låt oss älska varandra / Allt det goda vi får / Är någon törstig så kom till mig
Artikelnummer
903003
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Jungfru Marie bebådelsedag, Påskdagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Fjärde advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Martinson Jörgen, Brandström Lars
Besättning
SAB, SATB
Arrangör
Braennstroem Ingemar
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Min mästare från Nasaret/Vi är i goda händer
Artikelnummer
901132
Kalendarium
Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Palmssöndagen, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Lindberg Johan Olof, Egmose Willy
Besättning
SATB
Arrangör
Gårsjö Bengt
Textförfattare
Lövgren Oscar, Grundtvig N. F. S.
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Musik för kyrkoåret
Artikelnummer
GE12176
Kalendarium
Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Palmssöndagen, Långfredagen, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Den helige Johannes Döparens dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Kristi förklarings dag, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Första advent, Andra advent, Tredje advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Sandström Sven-David
Besättning
SSA, blandad kör, stråkorkester eller orgel
Kategori
Blandad kör, Damkör, Barn och diskantkör
Produktgrupp
Körmusik
695 kr