Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Wessmans Musikförlags hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Förordningen kommer att gälla i hela EU och EES-regionen. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL) och kommer att gälla alla företag som lagrar personuppgifter om medborgare i Europa. Ett av syftena med förordningen är att stärka den enskildes rätt till skydd av sina personuppgifter.

Wessmans Musikförlags personuppgiftspolicy innebär följande:

Vilka personuppgifter sparar vi?

I vårt kundregister sparar vi följande uppgifter om våra kunder: Namn och adress, e-postadress samt telefonnummer. Vi sparar också information om fakturamottagare i förekommande fall. 

Var hämtar vi dina personuppgifter?

Vi registrerar dina personuppgifter enligt ovan i samband med att vi får en beställning, att du registrerar dig som kund hos oss eller anmäler dig som mottagare av nyhetsbrev från oss.

För vilka ändamål vi sparar dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal som en order innebär. Vi kommer också att använda dina personuppgifter, huvudsakligen e-postadress för nyhetsbrev och marknadsföring. Vi sparar också personuppgifter över de upphovsmän som vi har en avtalsrelation med.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi anser att ett kundförhållande råder. Som kund kan du aktivt avsluta din kundrelation med oss. Vi kommer då snarast radera dina uppgifter, dock senast inom ett år. Vi kommer att utföra en regelbunden översyn av våra register som innebär att uppgifter som vi anser inaktuella raderas.

Hur vi skyddar dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är lagrade så att inte obehöriga kan få insyn. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till externa företag eller organisationer. Vi kan upprätta biträdesavtal med extern part för att kunna fullgöra våra åtaganden eller för underhåll av system för personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som vi har och om syftet. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i fall de inte längre är nödvändiga att spara för det ursprungliga syftet, och om gällande lagstiftning tillåter att de raderas.

Vart vänder du dig med frågor?

Du kan vända dig till oss på telefon 0498-226132 eller mail: info@wessmans.com om du har några frågor om vår hantering av personuppgifter.

 

Har du generella frågor om GDPR finns utförlig information på www.datainspektionen.se.