Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Kalendarium

Namn
Tema
Datum
Namn
Årgång
Tema

2023

mars

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Kol 1:15-20
Luk 1:26-38
1 Sam 2:1-10
Ps 147:7-15

april

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Fil 2:5-11
Joh 12:1-16
Sak 2:10-13
Ps 118:19-29
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 10:12-18
Joh 13:1-17
Jer 31:31-34
Ps 111:1-5
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 10:19-25
Joh 19:17-37
Jes 53:1-12
Ps 22
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Ef 2:1-6
Joh 20:1-10
Job 19:25-27
Ps 114
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 13:32-37
Joh 20:1-18
Jon 2:1-11
Ps 118:15-24
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Pet 1:18-23
Joh 20:19-23
Jer 31:9-13
Ps 16:6-11
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Pet 1:3-9
Joh 20:24-31
Sak 8:6-8
Ps 145:1-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Pet 5:1-4
Joh 10:22-30
Jer 23:3-8
Ps 23
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Thess 5:9-11
Joh 13:31-35
2 Mos 13:20-22
Ps 147:1-7

maj

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Gal 5:13-18
Joh 17:9-17
Jes 57:15-16
Ps 98:1-8
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 8:24-27
Matt 6:5-8
1 Kung 3:5-14
Ps 13
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 1:1-11
Joh 17:1-8
Dan 7:13-14
Ps 110
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 1:12-14
Joh 16:12-15
1 Kung 19:9-16
Ps 33:18-22
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 2:1-11
Joh 7:37-39
Jes 12
Ps 104:27-31
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 2:36-41
Joh 12:44-50
Jes 44:1-8
Ps 68:10-14, 20-21

juni

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 4:5-12
Joh 11:18-27
1 Mos 18:1-8
Ps 113:1-6
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 8:26-39
Matt 3:11-12
1 Mos 7:11-23
Ps 66:5-12
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 1:26-31
Mark 2:13-17
Dom 6:7-16
Ps 65:2-5
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Kol 1:21-23
Mark 6:30-44
1 Mos 9:8-17
Ps 104:1-13
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 10:37-38
Luk 1:67-80
Jes 42:5-9
Ps 96

juli

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Gal 6:1-7
Luk 6:36-42
Hes 18:30-32
Ps 62:2-9
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 16:1-7
Mark 3:7-19
Jer 1:4-10
Ps 40:6-12
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 9:19-26
Luk 9:51-62
1 Kung 19:19-21
Ps 15
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Upp 1:9-18
Luk 9:28-36
2 Mos 40:34-38
Ps 89:12-18
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 8:14-17
Matt 7:13-14
Jer 7:1-7
Ps 119:30-35

augusti

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Tim 4:1-7
Luk 16:1-13
Am 8:4-7
Ps 8
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 12:4-11
Luk 9:46-48
Jos 24:16-18
Ps 28:6-9
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Jak 1:22-25
Matt 23:1-12
Jes 1:10-17
Ps 143:6-10
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Gal 4:31-5:6
Mark 2:23-28
2 Mos 23:10-12
Ps 145:13b-18

september

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 12:16-21
Matt 7:12
Jer 38:7-13
Ps 103:1-6
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 1:10-13
Joh 17:18-23
Am 9:11-15
Ps 95:1-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Fil 4:10-13
Luk 10:38-42
5 Mos 4:29-31
Ps 123
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Fil 1:20-26
Mark 5:35-43
Job 14:13-15
Ps 107:18-22

oktober

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Upp 5:11-14
Joh 1:47-51
1 Mos 28:10-17
Ps 103:19-22
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Kol 3:16-17
Luk 19:37-40
Vish 7:15-22
Ps 65:9-14
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 11:29-33
Mark 2:1-12
Jos 2:1-15
Ps 73:23-26
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Tim 1:3-5
Matt 13:53-57
Tob 10:7-13
Ps 68:5-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Kor 8:9-15
Matt 12:15-21
2 Mos 23:1-9
Ps 40:14-18

november

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 12:22-24
Luk 6:20-26
5 Mos 34:1-5
Ps 126
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 11:13-16
Luk 20:37-38
Jos 1:10-11
Ps 116:1-9
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Thess 5:13-15
Matt 6:9-15
Hos 11:8-9
Ps 78:35-39
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Fil 3:20-4:1
Luk 17:20-30
Am 8:9-12
Ps 139:1-18
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 15:22-28
Matt 13:47-50
Hes 47:6-12
Ps 102:26-29

december

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 13:11-14
Matt 21:1-9
Sak 9:9-10
Ps 24
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 15:4-7
Luk 21:25-36
Mik 4:1-4
Ps 85:9-14
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 4:1-5
Matt 11:2-11
Jes 29:17-21
Ps 146:3-9
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 10:4-8
Luk 1:46-55
Jes 40:9-11
Ps 145:8-13
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Tim 3:16
Luk 2:1-20
Jes 9:2-7
Ps 72:1-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 6:8-15
Matt 10:16-22
Jer 1:17-19
Ps 46:1-8
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Gal 4:4-7
Matt 2:13-23
Jer 31:15-17
Ps 71:2-6

2024

januari

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 10:9-13
Luk 2:21
4 Mos 6:22-27
Ps 121
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Kol 1:11-14
Matt 2:1-12
Jes 60:1-6
Ps 72:10-15
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 18:24-19:6
Matt 3:13-17
Jes 42:1-7
Ps 89:20-29
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Ef 1:7-14
Joh 2:1-11
2 Mos 33:18-23
Ps 19:2-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 1:16-17
Matt 8:5-13
1 Kung 8:41-43
Ps 36:6-10
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 1:1-3
Matt 20:1-16
Jer 9:23-24
Ps 25:4-11

februari

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Joh 1:5-7
Luk 2:22-40
1 Sam 1:21-28
Ps 138
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 13:1-13
Luk 18:31-43
Jes 52:13-15
Ps 86:5-11
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Jak 2:14-17
Matt 6:16-18
Jes 58:4-9
Ps 32:1-5
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 4:14-16
Matt 4:1-11
1 Mos 16:1-13
Ps 31:2-6
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Kor 6:1-10
Matt 15:21-28
1 Mos 32:22-31
Ps 130

mars

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Ef 5:1-9
Luk 11:14-26
1 Sam 17:40-50
Ps 25:12-22
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 8:1-4
Luk 1:26-38
Jes 7:10-14
Ps 147:7-15
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Ef 2:12-16
Matt 21:1-11
Jes 56:6-8
Ps 118:19-29