Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Kalendarium

Namn
Tema
Datum
Namn
Årgång
Tema

2023

januari

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Tim 1:7-10
Matt 14:22-33
1 Kung 17:1-6
Ps 107:28-32

februari

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 2:42-46
Luk 2:22-40
Mik 7:7-8
Ps 138
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 4:12-13
Joh 6:60-69
Jer 23:23-29
Ps 33:4-9
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Kor 5:14-21
Mark 10:32-45
Höga v 8:6-7
Ps 86:5-11
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Kor 7:8-13
Luk 5:33-39
Man 11-15
Ps 32:1-5
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 5:7-10
Mark 1:12-13
1 Mos 3:1-13
Ps 31:2-6

mars

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 11:23-27
Mark 14:3-9
Jes 61:1-3
Ps 130
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Upp 3:14-19
Mark 9:14-32
1 Kung 18:26-29, 36-39
Ps 25:12-22
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Kol 1:15-20
Luk 1:26-38
1 Sam 2:1-10
Ps 147:7-15

april

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Fil 2:5-11
Joh 12:1-16
Sak 2:10-13
Ps 118:19-29
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 10:12-18
Joh 13:1-17
Jer 31:31-34
Ps 111:1-5
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 10:19-25
Joh 19:17-37
Jes 53:1-12
Ps 22
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Ef 2:1-6
Joh 20:1-10
Job 19:25-27
Ps 114
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 13:32-37
Joh 20:1-18
Jon 2:1-11
Ps 118:15-24
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Pet 1:18-23
Joh 20:19-23
Jer 31:9-13
Ps 16:6-11
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Pet 1:3-9
Joh 20:24-31
Sak 8:6-8
Ps 145:1-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Pet 5:1-4
Joh 10:22-30
Jer 23:3-8
Ps 23
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Thess 5:9-11
Joh 13:31-35
2 Mos 13:20-22
Ps 147:1-7

maj

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Gal 5:13-18
Joh 17:9-17
Jes 57:15-16
Ps 98:1-8
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 8:24-27
Matt 6:5-8
1 Kung 3:5-14
Ps 13
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 1:1-11
Joh 17:1-8
Dan 7:13-14
Ps 110
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 1:12-14
Joh 16:12-15
1 Kung 19:9-16
Ps 33:18-22
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 2:1-11
Joh 7:37-39
Jes 12
Ps 104:27-31
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 2:36-41
Joh 12:44-50
Jes 44:1-8
Ps 68:10-14, 20-21

juni

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 4:5-12
Joh 11:18-27
1 Mos 18:1-8
Ps 113:1-6
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 8:26-39
Matt 3:11-12
1 Mos 7:11-23
Ps 66:5-12
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 1:26-31
Mark 2:13-17
Dom 6:7-16
Ps 65:2-5
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Kol 1:21-23
Mark 6:30-44
1 Mos 9:8-17
Ps 104:1-13
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 10:37-38
Luk 1:67-80
Jes 42:5-9
Ps 96

juli

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Gal 6:1-7
Luk 6:36-42
Hes 18:30-32
Ps 62:2-9
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 16:1-7
Mark 3:7-19
Jer 1:4-10
Ps 40:6-12
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 9:19-26
Luk 9:51-62
1 Kung 19:19-21
Ps 15
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Upp 1:9-18
Luk 9:28-36
2 Mos 40:34-38
Ps 89:12-18
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 8:14-17
Matt 7:13-14
Jer 7:1-7
Ps 119:30-35

augusti

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Tim 4:1-7
Luk 16:1-13
Am 8:4-7
Ps 8
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 12:4-11
Luk 9:46-48
Jos 24:16-18
Ps 28:6-9
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Jak 1:22-25
Matt 23:1-12
Jes 1:10-17
Ps 143:6-10
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Gal 4:31-5:6
Mark 2:23-28
2 Mos 23:10-12
Ps 145:13b-18

september

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 12:16-21
Matt 7:12
Jer 38:7-13
Ps 103:1-6
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 1:10-13
Joh 17:18-23
Am 9:11-15
Ps 95:1-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Fil 4:10-13
Luk 10:38-42
5 Mos 4:29-31
Ps 123
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Fil 1:20-26
Mark 5:35-43
Job 14:13-15
Ps 107:18-22

oktober

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Upp 5:11-14
Joh 1:47-51
1 Mos 28:10-17
Ps 103:19-22
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Kol 3:16-17
Luk 19:37-40
Vish 7:15-22
Ps 65:9-14
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 11:29-33
Mark 2:1-12
Jos 2:1-15
Ps 73:23-26
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Tim 1:3-5
Matt 13:53-57
Tob 10:7-13
Ps 68:5-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Kor 8:9-15
Matt 12:15-21
2 Mos 23:1-9
Ps 40:14-18

november

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 12:22-24
Luk 6:20-26
5 Mos 34:1-5
Ps 126
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 11:13-16
Luk 20:37-38
Jos 1:10-11
Ps 116:1-9
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Thess 5:13-15
Matt 6:9-15
Hos 11:8-9
Ps 78:35-39
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Fil 3:20-4:1
Luk 17:20-30
Am 8:9-12
Ps 139:1-18
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 15:22-28
Matt 13:47-50
Hes 47:6-12
Ps 102:26-29

december

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 13:11-14
Matt 21:1-9
Sak 9:9-10
Ps 24
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 15:4-7
Luk 21:25-36
Mik 4:1-4
Ps 85:9-14
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 4:1-5
Matt 11:2-11
Jes 29:17-21
Ps 146:3-9
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 10:4-8
Luk 1:46-55
Jes 40:9-11
Ps 145:8-13
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Tim 3:16
Luk 2:1-20
Jes 9:2-7
Ps 72:1-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 6:8-15
Matt 10:16-22
Jer 1:17-19
Ps 46:1-8
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Gal 4:4-7
Matt 2:13-23
Jer 31:15-17
Ps 71:2-6

2024

januari

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 10:9-13
Luk 2:21
4 Mos 6:22-27
Ps 121
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Kol 1:11-14
Matt 2:1-12
Jes 60:1-6
Ps 72:10-15
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 18:24-19:6
Matt 3:13-17
Jes 42:1-7
Ps 89:20-29
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Ef 1:7-14
Joh 2:1-11
2 Mos 33:18-23
Ps 19:2-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 1:16-17
Matt 8:5-13
1 Kung 8:41-43
Ps 36:6-10
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 1:1-3
Matt 20:1-16
Jer 9:23-24
Ps 25:4-11

februari

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Joh 1:5-7
Luk 2:22-40
1 Sam 1:21-28
Ps 138
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 13:1-13
Luk 18:31-43
Jes 52:13-15
Ps 86:5-11
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Jak 2:14-17
Matt 6:16-18
Jes 58:4-9
Ps 32:1-5
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 4:14-16
Matt 4:1-11
1 Mos 16:1-13
Ps 31:2-6
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Kor 6:1-10
Matt 15:21-28
1 Mos 32:22-31
Ps 130

mars

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Ef 5:1-9
Luk 11:14-26
1 Sam 17:40-50
Ps 25:12-22
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 8:1-4
Luk 1:26-38
Jes 7:10-14
Ps 147:7-15
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Ef 2:12-16
Matt 21:1-11
Jes 56:6-8
Ps 118:19-29
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 11:20-25
Matt 26:17-30
2 Mos 12:1-14
Ps 111:1-5
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Pet 3:18-19
Matt 27:32-56
Jes 53:1-12
Ps 22
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 6:3-11
Matt 28:1-8
2 Mos 14:10-16, 21-22
Ps 114
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 15:53-57
Matt 28:1-20
Jes 25:6-9 2
Ps 118:15-24

april

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 10:34-43
Luk 24:13-35
Hes 37:1-10
Ps 16:6-11
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 15:1-11
Joh 21:1-14
Jes 43:10-13
Ps 145:1-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Pet 2:22-25
Joh 10:1-10
Hes 34:11-16
Ps 23
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 13:12-16
Joh 16:16-22
Jes 54:7-10
Ps 147:1-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Joh 4:10-16
Joh 16:5-11
Hos 11:1-4
Ps 98:1-8

maj

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Ef 3:14-21
Luk 18:1-8
1 Mos 18:26-32
Ps 13
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 1:1-11
Mark 16:19-20
2 Kung 2:11-14
Ps 110
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 8:16-18
Joh 15:26-16:4
Sak 14:6-9
Ps 33:18-22
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 2:1-11
Joh 14:25-29
1 Mos 11:1-9
Ps 104:27-31
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 10:42-48
Joh 6:44-47
2 Mos 17:1-7
Ps 68:10-14, 20-21
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 2:24-35
Matt 11:25-27
5 Mos 6:4-9
Ps 113:1-6

juni

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 6:3-11
Joh 3:1-8
Hes 36:25-28
Ps 66:5-12
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Upp 19:5-9
Luk 14:15-24
Sak 3:1-7
Ps 65:2-5
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 5:6-11
Luk 15:1-7
Mik 7:18-20
Ps 119:170-176
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 14:15-17
Joh 1:1-5
1 Mos 1:1-13
Ps 104:1-13
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 19:4
Luk 1:5-17
Jes 49:1-2
Ps 96
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Tim 1:12-17
Luk 5:1-11
Hes 1:26-2:3, 8-10
Ps 40:6-12

juli

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Pet 1:13-16
Matt 5:20-26
3 Mos 19:1-2, 13-18
Ps 15
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Pet 1:16-18
Matt 17:1-8
2 Mos 24:12-18
Ps 89:12-18
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Joh 4:1-6
Matt 7:15-21
Mik 3:5-8
Ps 119:30-35
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Pet 4:7-11
Matt 25:14-30
1 Mos 1:24-2:3
Ps 8

augusti

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Kor 12:12-26
Joh 15:1-9
Jes 27:2-6
Ps 28:6-9
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 3:21-28
Luk 18:9-14
Jes 2:12-17
Ps 143:6-10
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Kor 3:4-8
Mark 7:31-37
2 Mos 4:10-17
Ps 145:13b-18
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Joh 4:7-10
Luk 10:23-37
1 Mos 4:8-12
Ps 103:1-6

september

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Ef 4:1-6
Joh 17:9-11
Hes 37:15-22
Ps 95:1-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 20:32-36
Matt 6:31-34
Neh 9:19-21
Ps 123
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Kor 4:7-14
Joh 11:28-44
Jes 26:19
Ps 107:18-22
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Joh 2:15-17
Matt 6:19-24
2 Mos 32:1-4, 30-35
Ps 49:6-12
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Upp 12:7-12
Luk 10:17-20
Dan 6:16-22
Ps 103:19-22

oktober

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 11:1-7
Mark 12:41-44
1 Mos 6:13-22
Ps 73:23-26
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Thess 5:16-24
Luk 17:11-19
1 Krön 29:10-14
Ps 65:9-14
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Rom 13:7-10
Matt 22:15-22
Jer 29:4-7
Ps 40:14-18
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Pet 4:12-19
Matt 23:37-24:2
1 Mos 45:4-8
Ps 62:10-13

november

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Upp 7:9-17
Matt 5:1-12
Jes 49:8-10
Ps 126
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Upp 22:1-5
Luk 12:4-7
Hes 37:12-14
Ps 116:1-9
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Joh 2:28-3:3
Matt 24:3-14
Am 4:12-13
Ps 39:5-8
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Upp 3:10-13
Matt 25:1-13
Sef 3:8-13
Ps 139:1-18
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Pet 3:8-13
Matt 25:31-46
Jes 65:17-19
Ps 102:26-29

december

Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Upp 3:20-22
Matt 21:1-9
Sak 9:9-10
Ps 24
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Jak 5:7-11
Matt 13:31-34
Jes 35:1-10
Ps 85:9-14
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Pet 1:19-21
Matt 11:12-19
Mal 4:4-6
Ps 146:3-9
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Fil 4:4-7
Luk 1:30-35
Sef 3:14-17
Ps 145:8-13
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Heb 1:1-6
Luk 2:1-20
Jes 9:1a, 2-7
Ps 108:2-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
1 Joh 1:1-4
Luk 2:1-20
Jes 9:2-7
Ps 72:1-7
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
Apg 7:55-8:8
Luk 12:49-53
Jer 20:7-11
Ps 46:1-8
Epistel
Evangelium
Gammaltestamentlig
Psaltarpsalm
2 Tim 3:14-15
Mark 10:13-16
2 Mos 1:15-21
Ps 71:2-6