Bibliska sånger op 99

52675130
 
185,00 kr
Sättning Sång och piano
Kompositör Dvorak Antonin

Övrig information
Med studiehandledning och ordning för aftonmusik

Innehåll:

¤ Moln och töcken omgiva honom
¤ Du är mitt beskärm och min sköld
¤ Hör, o Herre, hör du min bön
¤ Herren är min herde
¤ Gud, en ny sång till dinära vill jag nu sjunga
¤ Hör, o Herre, hör du mitt rop
¤ Vid floderna i Babylon
¤ Vänd du dig till mig och var du mig nådig
¤ Jag lyfter mina ögon upp till bergen
¤ Sjungen till Herrens ära en ny sång