Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Det blåser en vind

Artikelnummer
202215
Kategori
Blandad kör
Besättning
SATB
Kompositör
Perder Kjell
Textförfattare
Myrberg Magnus
Sahlberg Göran
Rosén Gudrun
53 kr
Det blåser en vind – körpsalmer i klimatförändringens tid

I klimatkrisens spår – vår tids stora ödesfråga – föds dikter, sånger och psalmer
som på olika sätt reflekterar över skapelsens vånda och människans ansvar för
den nödvändiga omställningen.

Dessa tre psalmsånger ska kunna framföras som körmusik i gudstjänst eller på
konsert, men också med församling. Samtliga fungerar såväl unisont som med
körstämmor. Sångerna kan också köpas separat.

I livets tjänst. Text: Magnus Myrberg
Det blåser en vind. Text: Göran Sahlberg
Gå med Gud som skapar. Text: Gudrun Rosén