1
Sida 1 av 1
28 Artiklar (1 - 28)
Artikel Köp
Julen i mitt hjärta
Artikelnummer FA60027
99,00 kr
Julen i mitt hjärta CD
Kategori Musikal
Sättning CD-skiva
Artikelnummer 50064
59,00 kr
Allt är jubel och sång - partitur
Sättning SATB
Kompositör Lindberg Nils
Artikelnummer GE11791
139,00 kr
Kom nära, Gud/Skapa i mig, Gud
Kategori Blandad kör
 • Sättning
  • SATB
  • piano
  • cello
Arrangör Lönnå Kjell
Artikelnummer P07923
15,37 kr
My peace I leave you
Kategori Blandad kör
Sättning SAB och orgel
Kompositör Møller Svein
Textförfattare Bibeln
Artikelnummer 200414
17,00 kr
Ropa ut din glädje
Kategori Blandad kör
Sättning SAB
Kompositör Evén Kerstin
Artikelnummer 200725

24,99 kr
Två motetter
Kategori Blandad kör
Sättning SATB a cappella
Kompositör Hillborg Anders
Artikelnummer GE6231
21,00 kr
Vi tror
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Leijon Jerker
Artikelnummer 9154
85,00 kr
Vi tror - partitur
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Leijon Jerker
Artikelnummer 9154P
250,00 kr
Vi tror - stämmor
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Leijon Jerker
Artikelnummer 9154S
250,00 kr
Ett svenskt juloratorium - partitur
 • Kategori
  • Barn och diskantkör
  • Blandad kör
 • Sättning
  • Sopransolo
  • SATB
  • SSAA
  • orkester
Kompositör Sixten Fredrik
Artikelnummer GE11625
574,00 kr
Fader vår
Sättning Barnkör
Textförfattare Bibeln
Artikelnummer C2224
21,00 kr
For jeg er Herren
Kategori Blandad kör
 • Sättning
  • SATB
  • orgel
Kompositör Sixen Fredrik
Textförfattare Bibeln
Artikelnummer C3637
36,00 kr
Guds lov
Kategori Blandad kör
 • Sättning
  • SAB
  • Orgel/piano
Kompositör Norrman John
Artikelnummer GE4165
19,00 kr
Jag tillhör Gud
 • Kategori
  • Barn och diskantkör
  • Damkör
 • Sättning
  • Solo
  • SSA och orgel
Artikelnummer 201021

62,00 kr
Our Father
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Sixten Fredrik
Textförfattare Bibeln
Artikelnummer 200737A

24,99 kr
Per coro - Kyrkomusik häfte 6
Kategori Blandad kör
 • Sättning
  • SATB
  • mezzosopran
  • 2 violin
  • cello
Kompositör Johanson Sven-Eric
Artikelnummer N06298
44,00 kr
Plans for peace
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Møller Svein
Textförfattare ur Bibeln
Artikelnummer C0385
31,00 kr
Psalmus CXX, Ad dominum
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Olsson Otto
Textförfattare Bibeln
Artikelnummer N04486
34,00 kr
Sicut cervus desiderat ad fontes
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Textförfattare Bibeln
Artikelnummer N05173
18,50 kr
Vår Fader
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Sixten Fredrik
Textförfattare Bibeln
Artikelnummer 200737

24,99 kr
Allhelgonamusik
Kategori Blandad kör
Sättning SATB a cappella
Artikelnummer GE11478
37,00 kr
Davids 100:de Psalm (Höjen Jubel till Herren)
Kategori Blandad kör
 • Sättning
  • SATB
  • piano/orgel
Kompositör Nordqvist Gustaf
Textförfattare Bibeln
Artikelnummer N03119
22,50 kr
Enstämmig barock 1
 • Sättning
  • Unison
  • Orgel
Textförfattare Bibeln
Arrangör Öhrwall Anders
Artikelnummer SKG6143
149,00 kr
Juloratorium, klaverutdrag
Kategori Blandad kör
 • Sättning
  • Fl
  • cl
  • 2 tpt
  • 2 perc
  • Mz
  • T
  • Bar
  • SATB
  • rec
  • orgel
  • str
Kompositör Saulesco David
Textförfattare Bibeln tonsättaren
Artikelnummer GE12505
150,00 kr
Christ is risen
Kategori Blandad kör
 • Sättning
  • SATB
  • orgel
Kompositör Sixten Fredrik
Textförfattare Bibeln
Artikelnummer C3643
39,00 kr
Fröjda dig du dotter Sion
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Almkvisth Alvar
Textförfattare Ur Bibeln
Artikelnummer 82257220
32,70 kr
Resurrexit
Kategori Blandad kör
 • Sättning
  • SATB
  • trumpet
  • orgel
Textförfattare Bibeln
Artikelnummer GE11629
33,00 kr
1
Sida 1 av 1
28 Artiklar (1 - 28)
artiklar per sida