Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.
Kalendarium

2024

juli

augusti

september

oktober

november

december

2025

januari

februari

mars

april

maj

juni

juli

Produktgrupp
Kategori
Besättning
Kalendarium

2024

juli

augusti

september

oktober

november

december

2025

januari

februari

mars

april

maj

juni

juli

Produktgrupp
Kategori
Besättning
116 Artiklar
Tack för skaparkraftens gröda
Artikelnummer
GE11249
Kalendarium
Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen
Kompositör
Welsh traditionell
Besättning
SAB och orgel
Arrangör
Thorne David
Textförfattare
Heber/Whatley, Harling Per
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
37 kr
Till Herrens lov
Artikelnummer
901071
Kalendarium
Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Thyrestam Gunnar
Besättning
SATB och orgel
Textförfattare
Psaltaren
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Till skaparens ära
Artikelnummer
901150
Kalendarium
Första söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Midsommardagen, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Tredje advent, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Widestrand Olle
Besättning
Solo SATB blås och orgel
Textförfattare
Psalm 33: 1-5
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Tillkomme, Gud, ditt rike/När mörker över djupet var
Artikelnummer
901191
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Skärtorsdagen, Långfredagen, Annandag påsk, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Söndagen efter Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Andra advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Folkmelodi från Jämtland, Södersten Gunno
Besättning
SATB
Arrangör
Johanson Sven-Eric
Textförfattare
Tirén Karl, Hartmann Olov
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Tre Haydn-sånger
Artikelnummer
sks206
Kalendarium
Fjärde söndagen i påsktiden, Midsommardagen, Nionde söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Haydn Joseph
Besättning
SAB
Textförfattare
Wennerberg-Berggren Birgitta
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
32 kr
Tre hymner
Artikelnummer
901110
Kalendarium
Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Långfredagen, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen, Heliga Trefaldighets dag, Kristi förklarings dag, Nionde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Willcocks David
Besättning
SATB och orgel
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Tre slutkoraler
Artikelnummer
901097
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Långfredagen, Påskdagen, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Annandag pingst, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Söndagen efter Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Hammerschmidt Andreas, Hassler Hans Leo
Besättning
SATB och orgel
Arrangör
Bach Johann Sebastian
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Tårarna vattnar
Artikelnummer
GE10890
Kalendarium
Pingstdagen, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Cederberg-Orreteg Anna
Besättning
SAB och piano
Textförfattare
Jonson Jonas
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
32 kr
Under din hand
Artikelnummer
901094
Kalendarium
Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Strandsjö Göte
Besättning
SATB
Textförfattare
Afrikansk bön
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Vem visar väg
Artikelnummer
901124
Kalendarium
Nyårsdagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Första advent, Tredje advent, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Melodi från Irland
Besättning
SATB
Arrangör
Åberg Mats
Textförfattare
Norberg Eva
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Vi kan inte tiga/Jesus Kristus är densamme/Den som i mitt namn/Kom till mig
Artikelnummer
901144
Kalendarium
Nyårsdagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Palmssöndagen, Skärtorsdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Första advent, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Braennstroem Ingemar
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Vi söker varandra förgäves
Artikelnummer
901037
Kalendarium
Femte söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Sandén Göran
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Vi tackar dig
Artikelnummer
901096
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Apostladagen, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde advent, Söndagen efter nyår, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Bach Johann Sebastian
Besättning
SATB och orgel
Arrangör
Paulsson Christer
Textförfattare
Hallqvist Britt G.
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Våga vara
Artikelnummer
903012
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Andra advent, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Erséus Torgny
Besättning
SATB 2 flöjter gitarr och orgel
Arrangör
Berg Bengt
Textförfattare
Frostenson Anders
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Älska era fiender
Artikelnummer
SKS462
Kalendarium
Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Nionde söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Nelson Ronald A
Besättning
SATB och orgel
Textförfattare
Luk. 6:27-31
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
54 kr
Önskan / Gud är kärlek / Jag tacka Herren
Artikelnummer
901135
Kalendarium
Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Palmssöndagen, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Tredje söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Gravé Rolf, Fridolfson Ruben
Besättning
Tvåstämmigt, SATB
Arrangör
Södersten Gunno
Textförfattare
Setterlind Bo
Produktgrupp
Körmusik
29 kr