Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.
Kalendarium

2023

oktober

november

december

januari

februari

mars

april

Produktgrupp
Kategori
Besättning
Kalendarium

2023

oktober

november

december

januari

februari

mars

april

Produktgrupp
Kategori
Besättning
249 Artiklar
En tråd av nåd
Artikelnummer
201805
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Carlshamre Reibjörn
Besättning
SAB, solo, piano och flöjt
Textförfattare
Venetvaara Susanna
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
160 kr
En vanlig dag när inget särskilt händer/Kom, låt oss nu förenas här
Artikelnummer
901115
Kalendarium
Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Fastlagssöndagen, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Kristi himmelsfärds dag, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Domssöndagen, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Parry Charles H
Besättning
SATB
Arrangör
Bragesjö Anders
Textförfattare
Frostenson Anders, Palmqvist G.
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Floderna skall klappa händer
Artikelnummer
GE11033
Kalendarium
Midsommardagen, Tacksägelsedagen
Kompositör
Cederberg-Orreteg Anna
Besättning
SSAATB och slagverk
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
24 kr
Fyra bibelkörer
Artikelnummer
901125
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Första advent, Andra advent, Tredje advent, Fjärde advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Kennestad Thore, Lindström Curt
Besättning
SATB, Stråk
Arrangör
Paulsson Christer
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Fyra hymner
Artikelnummer
901111
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Andra advent, Juldagen, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Willcocks David
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Fyra sånger ur Cantarellen
Artikelnummer
903009
Kalendarium
Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Palmssöndagen, Skärtorsdagen, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Fjärde advent, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Harling Per, Ahnfeldt Oscar
Besättning
SATB
Arrangör
Nyberg Anders, Paulsson Christer
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
För all jordisk härlighet
Artikelnummer
SKS14
Kalendarium
Midsommardagen, Tacksägelsedagen, Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Rutter John
Besättning
SA och piano
Produktgrupp
Körmusik
54 kr
För solglans över land och hav
Artikelnummer
901055
Kalendarium
Midsommardagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Söndagen efter nyår, Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Engelsk melodi
Besättning
SATB
Arrangör
Ek Lars
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Ger du Gud din glädje/Som hjorten längtar/Så går jag nu till vila trygg
Artikelnummer
901119
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Jungfru Marie bebådelsedag, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Annandag pingst, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Fjärde advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Widestrand Olle
Besättning
SATB
Textförfattare
Ekman-Atterlöf Maiken, Setterlind Bo
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Giv Herren tack
Artikelnummer
ER103467
Kalendarium
Tacksägelsedagen
Kompositör
Trad.
Besättning
SATB och piano/orgel
Arrangör
Grotenhuis Dale
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20,69 kr
Gloria! sjung till vår Gud
Artikelnummer
GE10238
Kalendarium
Midsommardagen, Tacksägelsedagen
Kompositör
Deborah Nuss H
Besättning
SATB, Slagverk, Trumpet
Textförfattare
Psalm 96 och 98, Bengtsson Kjell
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
39 kr
Gläd dig över livet
Artikelnummer
SKS82
Kalendarium
Midsommardagen, Tacksägelsedagen
Kompositör
Reilly Dadee
Besättning
SA och piano, maraccas, claves
Textförfattare
Reilly Dadee, Wennerberg-Berggren Birgitta
Kategori
Barn och diskantkör, Damkör
Produktgrupp
Körmusik
54 kr
Gläd er i Herren alltid
Artikelnummer
GE11110
Kalendarium
Tacksägelsedagen, Domssöndagen, Fjärde advent, Femtonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Kverno Trond
Besättning
Unison och orgel
Produktgrupp
Körmusik
24 kr
Glädjehymn
Artikelnummer
9126
Kalendarium
Pingstdagen, Tacksägelsedagen
Kompositör
Hahn Gunnar
Besättning
SATB
Textförfattare
Setterlind Bo
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
18 kr
Glädjens ljus
Artikelnummer
SKS283
Kalendarium
Trettondedag jul, Kyndelsmässodagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter jul
Kompositör
Johansson Johannes
Besättning
SSAATTBB
Textförfattare
Pohjanen Bengt
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
44 kr
God be in my head (Gud var i mitt sinne)
Artikelnummer
901105
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Heliga Trefaldighets dag, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Söndagen efter Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Fjärde advent, Annandag jul, Söndagen efter jul, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Rutter John
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Godhet och nåd
Artikelnummer
201704
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Jungfru Marie bebådelsedag, Midsommardagen, Den helige Johannes Döparens dag, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag, Söndagen efter Alla helgons dag, Första advent, Andra advent, Tredje advent, Fjärde advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Carlshamre Reibjörn
Besättning
SAB
Textförfattare
Psaltaren
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
135 kr
Godhet och nåd 3
Artikelnummer
201827
Kalendarium
Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Carlshamre Reibjörn
Besättning
SATB
Textförfattare
Psaltaren
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
140 kr
Gospel 4 Nothäfte
Artikelnummer
YM98011
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Palmssöndagen, Påskdagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Heliga Trefaldighets dag, Tacksägelsedagen, Första advent
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör, Gospel
Produktgrupp
Körmusik
87 kr
Gospel 5 Nothäfte
Artikelnummer
YMN0011
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Bönsöndagen, Heliga Trefaldighets dag, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör, Gospel
Produktgrupp
Körmusik
87 kr
Gospel på svenska 1/I Guds Hus Nothäfte
Artikelnummer
YMD96011
Kalendarium
Tredje söndagen efter trettondedagen, Askonsdagen, Bönsöndagen, Tacksägelsedagen, Söndagen före domssöndagen, Annandag jul, Söndagen efter nyår
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
87 kr
Gospel på svenska 2 Nothäfte
Artikelnummer
YMN0601
Kalendarium
Askonsdagen, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Skärtorsdagen, Påskdagen, Tredje söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör, Gospel
Produktgrupp
Körmusik
87 kr
Gospelstart Nothäfte inkl. CD
Artikelnummer
YMN201009
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Fjärde söndagen i påsktiden, Heliga Trefaldighets dag, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör, Gospel
Produktgrupp
Körmusik
79 kr
Gud håller sina löften/Våga vara den du i Kristus är
Artikelnummer
901208
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Andra advent, Tredje advent, Fjärde advent, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Erséus Torgny
Besättning
SATB
Textförfattare
Psaltaren 145, Frostenson Anders
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Gud som ger mig liv
Artikelnummer
SKS1043
Kalendarium
Nyårsdagen, Bönsöndagen, Tacksägelsedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Riedel Georg
Besättning
SATB och piano
Textförfattare
Psaltarpsalm 42
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Gud som haver barnen kär/Din klara sol går åter opp/Så går en dag än från vår tid/Visa du oss, Herre
Artikelnummer
901145
Kalendarium
Nyårsdagen, Första söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Andra advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Lindberg Oskar, Krieger Adam
Besättning
SATB
Arrangör
Lindberg Nils, Svedlund Karl-Erik
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Gud som vård av sparven
Artikelnummer
901007
Kalendarium
Kyndelsmässodagen, Tredje söndagen i påsktiden, Midsommardagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Sandén Uno
Besättning
SAB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Gud är här/En enda röst
Artikelnummer
901187
Kalendarium
Nyårsdagen, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Skärtorsdagen, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Domssöndagen, Andra advent, Juldagen, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Gravé Rolf, Strandsjö Göte
Besättning
SATB
Arrangör
Gravé Rolf
Textförfattare
Frostenson Anders
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Gud, du andas genom allt
Artikelnummer
SKS1060
Kalendarium
Pingstdagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Riedel Georg
Besättning
SA och piano
Textförfattare
Eggehorn Ylva
Kategori
Barn och diskantkör, Damkör
Produktgrupp
Körmusik
26 kr
Gud, för dig är allting klart
Artikelnummer
901022
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Heliga Trefaldighets dag, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Tredje advent, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Strattner G.C.
Besättning
SATB, Diskantkör
Arrangör
Olsson Birger
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Gud, som vård om sparven tar/Fram skrider året
Artikelnummer
901153
Kalendarium
Kyndelsmässodagen, Tredje söndagen i påsktiden, Söndagen före pingst, Midsommardagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Domssöndagen, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Sandén Uno, Nielsen Carl
Besättning
SATB
Textförfattare
Amnefors Ewert, Boye C. J.
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Gud, vår Gud
Artikelnummer
901140
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Annandag påsk, Kristi himmelsfärds dag, Heliga Trefaldighets dag, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Första advent, Andra advent, Fjärde advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Medeltida hymn
Besättning
SATB församling och orgel
Arrangör
Sandén Uno
Textförfattare
Spegel H., Runeberg J. L., Frostenson Anders
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Gud, vår Gud, vi lovar dig/Lova Herren/Regn/Alleluja/Ingen kan hjälpa alla/Alla dessa dagar
Artikelnummer
901116
Kalendarium
Femte söndagen efter trettondedagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Fjärde advent, Annandag jul, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Halleluja Tang´ Omwene
Artikelnummer
SKS216
Kalendarium
Tredje söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Nakashole Lavinia
Besättning
SATB
Textförfattare
Gravé Rolf
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
24 kr
Halleluja, Amen
Artikelnummer
SKS187
Kalendarium
Tacksägelsedagen
Kompositör
Händel Georg Friedrich
Besättning
SAB och piano
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
37 kr
Halleluja! Sjung om Jesus/Stå upp, befriade folk
Artikelnummer
901159
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Domssöndagen, Andra advent, Fjärde advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Williams Aaron, Prichard Rowland H.
Besättning
SATB
Arrangör
Shaw Geoffrey, Vaughan Williams Ralph
Textförfattare
Merril Willian P, Frostenson Anders, Andersson
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Halleluja/Herrens välsignelse/Herren är min herde/Detta är den dag
Artikelnummer
901100
Kalendarium
Nyårsdagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Jungfru Marie bebådelsedag, Palmssöndagen, Påskdagen, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Heliga Trefaldighets dag, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Kristi förklarings dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Söndagen efter Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Första advent, Fjärde advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Erséus Torgny
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Halleluja/Jesus älskar dig/Alla åldrar/Det är så lätt att be
Artikelnummer
903002
Kalendarium
Påskdagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Han satte sig ner
Artikelnummer
901014
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kristi himmelsfärds dag, Apostladagen, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen
Kompositör
Forsberg Roland
Besättning
SAB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Han står vid sitt löfte
Artikelnummer
SKS49
Kalendarium
Fjärde söndagen i påsktiden, Apostladagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Brown Joanne
Besättning
Unison/SA och orgel/piano
Kategori
Barn och diskantkör, Damkör
Produktgrupp
Körmusik
37 kr
Hans namn skall ge folken hopp
Artikelnummer
901137
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Fastlagssöndagen, Jungfru Marie bebådelsedag, Bönsöndagen, Annandag pingst, Apostladagen, Kristi förklarings dag, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Första advent, Tredje advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Leijon Jerker
Besättning
SATB och Brasskvintett (Orgel)
Textförfattare
Matt. 12:20-21, Joh. 8:12
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Hela världen fröjdens Herran
Artikelnummer
202271
Kalendarium
Tacksägelsedagen
Kompositör
Folklig koral från Blekinge
Besättning
SATB
Arrangör
Wallnäs Nils
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Helig, helig, helig/O Jesus Krist, dig till oss vänd
Artikelnummer
901109
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Heliga Trefaldighets dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag, Domssöndagen, Söndagen efter nyår, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Dykes John Bacchus
Besättning
SATB
Textförfattare
Heber Reginal, Eklund Johan-Alfred
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Herre Gud, ditt dyre navn og ære/ Gud vår Gud
Artikelnummer
901114
Kalendarium
Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Heliga Trefaldighets dag, Tacksägelsedagen, Söndagen efter Alla helgons dag, Domssöndagen, Andra advent, Söndagen efter nyår, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Besättning
SATB
Arrangör
Alnæs Eyvind
Textförfattare
Dass Petter, Wallin Bertil
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Herre till vem skulle vi gå?
Artikelnummer
9002
Kalendarium
Nittonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Bond Anders
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Herre, till vem skulle vi gå
Artikelnummer
901015
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Femte söndagen i påsktiden, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Halldén Gösta
Arrangör
Erséus Torgny
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Herren lever! Han är här
Artikelnummer
SKS06
Kalendarium
Påskdagen, Tacksägelsedagen
Kompositör
Rutter John
Besättning
SATB, Orgel
Textförfattare
Wennerberg-Berggren Birgitta
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
54 kr
Herren vill jag prisa och ära
Artikelnummer
901098
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Jungfru Marie bebådelsedag, Palmssöndagen, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Kristi förklarings dag, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Första advent, Andra advent, Fjärde advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Händel Georg Friedrich
Besättning
SATB
Arrangör
Ruppel Paul Ernst
Textförfattare
Ps 34:4, Olsson Birger
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Herren vår Gud, är en konung
Artikelnummer
200429
Kalendarium
Tacksägelsedagen
Kompositör
Distler Hugo
Besättning
SATB
Textförfattare
Sv. Ps. 2:1-2
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Herren är min herde
Artikelnummer
903011
Kalendarium
Nyårsdagen, Jungfru Marie bebådelsedag, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Söndagen före pingst, Tredje söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Söndagen efter Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Fjärde advent, Söndagen efter nyår, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Dominique Carl-Axel
Besättning
Diskantkör, piano och flöjt
Textförfattare
Ps. 23
Produktgrupp
Körmusik
43 kr