Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.
Kalendarium

2024

mars

mars

april

maj

juni

juli

augusti

Produktgrupp
Kategori
Besättning
Kalendarium

2024

mars

mars

april

maj

juni

juli

augusti

Produktgrupp
Kategori
Besättning
79 Artiklar
Nu ljusnar det bland träden
Artikelnummer
202376
Kalendarium
Jungfru Marie bebådelsedag, Midfastosöndagen, Påskdagen, Tacksägelsedagen
Besättning
2 & 3-stämming barnkör och piano
Arrangör
Wallnäs Nils
Kategori
Barn och diskantkör
Produktgrupp
Körmusik
110 kr
Psaltarpsalmer 1
Artikelnummer
903014
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Söndagen efter Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Fjärde advent, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Besättning
SATB
Arrangör
Strand Michael
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
56 kr
Psaltarpsalmer 2
Artikelnummer
903015
Kalendarium
Nyårsdagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Bönsöndagen, Annandag pingst, Midsommardagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Besättning
SATB
Arrangör
Strand Michael
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Räck ut din hand/Han är svaret
Artikelnummer
901174
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Julnatten, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Jernestrand Lennart
Besättning
SATB
Textförfattare
Lindgren Arne H
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Rör vid mig Kristus / Kom nära, Gud
Artikelnummer
901173
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Första advent, Annandag jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Jernestrand Lennart
Besättning
SATB
Textförfattare
Lindgren Arne H
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Rör vid mig, kristus
Artikelnummer
901101
Kalendarium
Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Första advent, Annandag jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Jonsson Stellan
Besättning
SATB, Diskantkör
Textförfattare
Lindgren Arne H.
Kategori
Blandad kör, Damkör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Saliga de som hör Guds ord
Artikelnummer
901082
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Första advent, Andra advent, Tredje advent, Fjärde advent, Julnatten, Annandag jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Forsberg Roland
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Sex Dalakoraler
Artikelnummer
9511
Kalendarium
Septuagesima, Fjärde söndagen i påsktiden, Heliga Trefaldighets dag, Tredje söndagen i fastan
Besättning
SAB
Arrangör
Janner Oskar
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Sju lovsånger
Artikelnummer
903024
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Första advent, Tredje advent, Fjärde advent, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Besättning
SATB, Unison
Arrangör
Harling Per
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Skapa i mig Gud/Ditt ord är en lykta för min fot
Artikelnummer
901182
Kalendarium
Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Annandag påsk, Femte söndagen i påsktiden, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Andra advent, Tredje advent, Annandag jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Widestrand Olle, Martinsson Jörgen
Besättning
SAB, SATB, unison, orgel
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Spela mig, Herre / Gud, du som är sol / Öppna mig för din kärlek
Artikelnummer
901203
Kalendarium
Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Skärtorsdagen, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Forsberg Roland
Besättning
SAB
Textförfattare
Lindgren Arne H
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Så älskade Gud världen
Artikelnummer
201813
Kalendarium
Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Långfredagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen i fastan, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Stainer John
Besättning
SSA
Arrangör
Hernqvist Lars
Textförfattare
Joh. 3:16
Kategori
Barn och diskantkör, Damkör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Så älskade Gud världen
Artikelnummer
901084
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Långfredagen, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Annandag pingst, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Domssöndagen, Fjärde advent, Julnatten, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Strandsjö Göte
Besättning
SATB
Textförfattare
Joh. 3:16
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Sång till ljuset
Artikelnummer
901091
Kalendarium
Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Första söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Annandag påsk, Fjärde söndagen i påsktiden, Annandag pingst, Midsommardagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Första advent, Tredje advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Forsberg Roland
Besättning
SATB
Textförfattare
Setterlind Bo
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Sänd ditt ljus och din sanning
Artikelnummer
SKS236
Kalendarium
Kyndelsmässodagen, Söndagen före pingst, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Hovland Egil
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
32 kr
Till skaparens ära
Artikelnummer
901150
Kalendarium
Första söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Midsommardagen, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Tredje advent, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Widestrand Olle
Besättning
Solo SATB blås och orgel
Textförfattare
Psalm 33: 1-5
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Tillkomme, Gud, ditt rike/När mörker över djupet var
Artikelnummer
901191
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Skärtorsdagen, Långfredagen, Annandag påsk, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Söndagen efter Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Andra advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Folkmelodi från Jämtland, Södersten Gunno
Besättning
SATB
Arrangör
Johanson Sven-Eric
Textförfattare
Tirén Karl, Hartmann Olov
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Tre hymner
Artikelnummer
901110
Kalendarium
Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Långfredagen, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen, Heliga Trefaldighets dag, Kristi förklarings dag, Nionde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Willcocks David
Besättning
SATB och orgel
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Tre slutkoraler
Artikelnummer
901097
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Långfredagen, Påskdagen, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Annandag pingst, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Söndagen efter Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Hammerschmidt Andreas, Hassler Hans Leo
Besättning
SATB och orgel
Arrangör
Bach Johann Sebastian
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Under din hand
Artikelnummer
901094
Kalendarium
Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Strandsjö Göte
Besättning
SATB
Textförfattare
Afrikansk bön
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Uti din nåd, o Fader blid
Artikelnummer
901129
Kalendarium
Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Jungfru Marie bebådelsedag, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Kverno Trond
Besättning
SATB, Diskantkör
Textförfattare
Svedberg J., Landstad M. B
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Var stark min själ
Artikelnummer
60101
Kalendarium
Första söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Svensk folkmelodi
Besättning
SATB och piano
Arrangör
Gustavsson Fride
Textförfattare
Ellingsen Svein, Hallqvist Britt G
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Vi kan inte tiga/Jesus Kristus är densamme/Den som i mitt namn/Kom till mig
Artikelnummer
901144
Kalendarium
Nyårsdagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Palmssöndagen, Skärtorsdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Första advent, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Braennstroem Ingemar
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Vid evighetens port
Artikelnummer
8508
Kalendarium
Septuagesima, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Hultin Lennart
Besättning
Sång och piano/orgel
Arrangör
Hultin Lennart
Kategori
Solosång
Produktgrupp
Solosång
85 kr
Vindens barn, häfte 2
Artikelnummer
SKS180
Kalendarium
Kyndelsmässodagen, Söndagen före domssöndagen, Tredje söndagen i fastan, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Nyström Jonas, Johansson Leif
Besättning
SATB
Arrangör
Hansson Bo
Textförfattare
Melin Margerate
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
65 kr
Våga vara
Artikelnummer
903012
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Andra advent, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Erséus Torgny
Besättning
SATB 2 flöjter gitarr och orgel
Arrangör
Berg Bengt
Textförfattare
Frostenson Anders
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Vävarens guldtråd
Artikelnummer
60104
Kalendarium
Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Gustavsson Börje
Besättning
SATB och piano
Arrangör
Lundmark Arne
Textförfattare
Gustavsson Börje
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Å, om jag kunde
Artikelnummer
SKS374
Kalendarium
Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen i fastan, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Norsk folkton
Besättning
SATB
Arrangör
Hallberg Bengt
Textförfattare
Svensson Kjell
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Önskan / Gud är kärlek / Jag tacka Herren
Artikelnummer
901135
Kalendarium
Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Palmssöndagen, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Tredje söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Gravé Rolf, Fridolfson Ruben
Besättning
Tvåstämmigt, SATB
Arrangör
Södersten Gunno
Textförfattare
Setterlind Bo
Produktgrupp
Körmusik
29 kr