Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.
Kalendarium

2024

juli

augusti

september

oktober

november

december

2025

januari

februari

mars

april

maj

juni

juli

Produktgrupp
Kategori
Besättning
Kalendarium

2024

juli

augusti

september

oktober

november

december

2025

januari

februari

mars

april

maj

juni

juli

Produktgrupp
Kategori
Besättning
116 Artiklar
Holdin´ on Nothäfte
Artikelnummer
YMN95011
Kalendarium
Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen i fastan
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör, Gospel
Produktgrupp
Körmusik
69 kr
I denna ljuva sommartid/Han är svaret
Artikelnummer
901090
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Julnatten, Juldagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Sundman Lennart
Besättning
SATB
Arrangör
Nyberg Anders
Textförfattare
Lindgren Arne H
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Inför Guds himlatron
Artikelnummer
901193
Kalendarium
Nyårsdagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Tredje advent, Fjärde advent, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Paulsson Christer
Besättning
SAATBB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Inte mer än en skjorta
Artikelnummer
60068
Kalendarium
Heliga Trefaldighets dag, Nionde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Gustavsson Fride
Besättning
SATB och piano
Arrangör
Gustavsson Börje
Textförfattare
Gustavsson Fride
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Intet kan mig skilja/Säg är din lampa redo/Hos den som sörjer/Gud, min Fader, du är nära
Artikelnummer
901161
Kalendarium
Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Palmssöndagen, Långfredagen, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Andra advent, Annandag jul, Söndagen efter jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Erséus Torgny, Widestrand Olle
Besättning
SATB
Arrangör
Carlén Hans, Åkesson Carin
Textförfattare
Lövestam Christina, Melin Margareta
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Jag bor i ett ljus/För herdarna sjöngo änglar/Är Guds kärlek såsom havet
Artikelnummer
901151
Kalendarium
Trettondedag jul, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Palmssöndagen, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Annandag pingst, Midsommardagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Tredje advent, Julnatten, Juldagen, Söndagen efter jul, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Strandsjö Göte
Besättning
SATB
Textförfattare
Frostenson Anders, Lidman Sven
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Jag lyfter mina händer/Pris vare Gud
Artikelnummer
901121
Kalendarium
Nyårsdagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Teschner Melchior, Bach Johann Sebastian
Besättning
SATB
Arrangör
Arrhenius Jakob, Svedberg Jesper
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Jag nu den säkra grunden funnit
Artikelnummer
901167
Kalendarium
Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Palmssöndagen, Långfredagen, Andra söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Annandag pingst, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Fridolfson Ruben
Besättning
SATB
Textförfattare
Rothe J A, Af Wirsén C D, Hallqvist Britt G
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Jag söker det som inte kan förstöras/Skapande paus
Artikelnummer
901103
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Palmssöndagen, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Midsommardagen, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Domssöndagen, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Widestrand Olle, Paulsson Christer
Besättning
SATB och piano
Textförfattare
Ekman Atterlöf Majken, Kviberg Daniel
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Jesus är med dig
Artikelnummer
901050
Kalendarium
Första söndagen i fastan, Fjärde söndagen i påsktiden, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Johanson Sven-Eric
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Kom tacka Herren för livet
Artikelnummer
GE11269
Kalendarium
Midsommardagen, Nionde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen
Kompositör
Pettersson Mark
Besättning
SA och piano
Textförfattare
Wennerberg-Berggren Birgitta
Kategori
Barn och diskantkör, Damkör
Produktgrupp
Körmusik
37 kr
Kom, låt oss jubla / Bara hos Gud finner jag ro
Artikelnummer
901183
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Andra advent, Tredje advent, Fjärde advent, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Åberg Lars, Widestrand Olle
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Känn ingen oro/Han kom från ett främmande land/Störst av allt är kärleken/Rättvisan kan inte vänta
Artikelnummer
903005
Kalendarium
Fastlagssöndagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Pingstdagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Första advent, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Strandsjö Göte
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Led mig Gud (Lead me Lord) / Wesley
Artikelnummer
901028
Kalendarium
Första söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tredje advent, Juldagen, Annandag jul, Söndagen efter jul, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Wesley Samuel
Besättning
SATB
Textförfattare
Löfkvist Jan-Eskil sv.text
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Lev här och nu
Artikelnummer
202250
Kalendarium
Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Backlund Mats
Besättning
SATB
Textförfattare
Backlund Susann, Backlund Mats
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Ljusets rustning
Artikelnummer
202269
Kalendarium
Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Linden Hans
Besättning
SATB
Textförfattare
Wigorts Yngvesson Susanne
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Lova Herren!/Saliga är de som hör Guds ord
Artikelnummer
901128
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Palmssöndagen, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Första advent, Andra advent, Fjärde advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Mørk Karlsen Kjell
Besättning
SA
Textförfattare
Psalt. 117
Kategori
Damkör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Långt bortom rymder vida/När du ber, bed då med barnslig tro
Artikelnummer
901118
Kalendarium
Tredje söndagen efter trettondedagen, Bönsöndagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Dahllöf Julius, Strandsjö Göte
Besättning
SATB
Textförfattare
Lönborg Augusta, Strandsjö Göte
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Låt oss älska varandra / Allt det goda vi får / Är någon törstig så kom till mig
Artikelnummer
903003
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Jungfru Marie bebådelsedag, Påskdagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Fjärde advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Martinson Jörgen, Brandström Lars
Besättning
SAB, SATB
Arrangör
Braennstroem Ingemar
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Min mästare från Nasaret/Vi är i goda händer
Artikelnummer
901132
Kalendarium
Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Palmssöndagen, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Lindberg Johan Olof, Egmose Willy
Besättning
SATB
Arrangör
Gårsjö Bengt
Textförfattare
Lövgren Oscar, Grundtvig N. F. S.
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Måne och sol
Artikelnummer
901163
Kalendarium
Nyårsdagen, Pingstdagen, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Hovland Egil
Besättning
SSA, Instrument
Textförfattare
Hallqvist Britt G.
Kategori
Damkör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Mästaren
Artikelnummer
901049
Kalendarium
Septuagesima, Andra söndagen i påsktiden, Apostladagen, Nionde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Johanson Sven-Eric
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
O Gud som skapat vind och hav/Helig, helig, helig
Artikelnummer
901188
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen, Heliga Trefaldighets dag, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tredje advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Lundin Bengt, Schubert Franz
Besättning
SATB
Textförfattare
Littmark Tore, Neumann Johann Philipp, Erséus Torgny
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
O Herre, låt ditt namn i dag
Artikelnummer
901168
Kalendarium
Nyårsdagen, Septuagesima, Tredje söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Heliga Trefaldighets dag, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Söndagen efter nyår, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Knapp William
Besättning
SATB
Arrangör
Shaw Geoffrey
Textförfattare
Wesley Charles, Widegård Arne
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
O, Låt mig få vara en liten kvist/Å fikk jeg kun vaere den minste kvist
Artikelnummer
901036
Kalendarium
Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Skärtorsdagen, Andra söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Heliga Trefaldighets dag, Apostladagen, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter jul, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Lindhjem Nils
Besättning
SATB
Arrangör
Valen Fartein
Textförfattare
Skalvan Sigvald, Dahlqvist Siri
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Psaltarpsalmer 2
Artikelnummer
903015
Kalendarium
Nyårsdagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Bönsöndagen, Annandag pingst, Midsommardagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Besättning
SATB
Arrangör
Strand Michael
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Pärlor sjunger
Artikelnummer
201745
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Påsknatten, Åttonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Åberg Lars
Besättning
Unison, 2-stämmig
Textförfattare
Lönnebo Martin
Kategori
Barn och diskantkör, Damkör
Produktgrupp
Körmusik
18 kr
Resa mellan tvivel och tro - körhäfte
Artikelnummer
202223
Kalendarium
Tredje söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen i fastan, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Nomark Ulf
Besättning
SAB, solo och instrument
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
110 kr
Räck ut din hand/Han är svaret
Artikelnummer
901174
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Julnatten, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Jernestrand Lennart
Besättning
SATB
Textförfattare
Lindgren Arne H
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Rör vid mig Kristus / Kom nära, Gud
Artikelnummer
901173
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Första advent, Annandag jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Jernestrand Lennart
Besättning
SATB
Textförfattare
Lindgren Arne H
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Rör vid mig, kristus
Artikelnummer
901101
Kalendarium
Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Första advent, Annandag jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Jonsson Stellan
Besättning
SATB, Diskantkör
Textförfattare
Lindgren Arne H.
Kategori
Blandad kör, Damkör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Saliga de som hör Guds ord
Artikelnummer
901082
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Första advent, Andra advent, Tredje advent, Fjärde advent, Julnatten, Annandag jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Forsberg Roland
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Saligprisningar/Låt kristi ord bo hos er/Ett nytt bud
Artikelnummer
903004
Kalendarium
Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Andra söndagen i fastan, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag, Annandag jul, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Paulsson Christer, Ernvik Mats
Besättning
SAB
Arrangör
Widestrand Olle
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Samla inte skatter/Vi kristna bör tro och besinna/Jag älskar dig, Jesus
Artikelnummer
901138
Kalendarium
Nyårsdagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Palmssöndagen, Långfredagen, Andra söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Pingstdagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Andra advent, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Gårsjö Bengt
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
43 kr
Sex Dalamelodier
Artikelnummer
901092
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Kristi himmelsfärds dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Söndagen efter Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Andra advent, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Besättning
SAB/ SATB och Orgel
Arrangör
Åberg Mats, Paulsson Christer, Perder Kjell, Wallin Bertil, Granstam Bengt, Olsson Birger
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
56 kr
Sju lovsånger
Artikelnummer
903024
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Annandag påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Första advent, Tredje advent, Fjärde advent, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Besättning
SATB, Unison
Arrangör
Harling Per
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Sjung med glädje till Guds ära/Herre, vår Gud, vi lovar dig
Artikelnummer
901148
Kalendarium
Nyårsdagen, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Femte söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter nyår, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Goss John, Händel Georg Friedrich
Besättning
SATB
Textförfattare
Jonson Jonas, Widegård Arne
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Skapa i mig Gud/Ditt ord är en lykta för min fot
Artikelnummer
901182
Kalendarium
Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Annandag påsk, Femte söndagen i påsktiden, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Andra advent, Tredje advent, Annandag jul, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Widestrand Olle, Martinsson Jörgen
Besättning
SAB, SATB, unison, orgel
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Sol och jord och luft och hav
Artikelnummer
901127
Kalendarium
Midsommardagen, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Erséus Torgny
Besättning
SATB
Arrangör
Olsson Philip
Textförfattare
Frostenson Anders
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
18 kr
Som bonden tar ett fång av markens gröda
Artikelnummer
GE11031
Kalendarium
Septuagesima, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Sixten Fredrik
Besättning
SATB
Textförfattare
Eggehorn Ylva
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Som bonden tar ett fång av markens gröda
Artikelnummer
GE11044
Kalendarium
Septuagesima, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Sixten Fredrik
Besättning
SAB och piano
Textförfattare
Eggehorn Ylva
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
32 kr
Songs by Kirk Franklin Nothäfte
Artikelnummer
YMN201211
Kalendarium
Påskdagen, Heliga Trefaldighets dag, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Söndagen efter Alla helgons dag, Domssöndagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Kompositör
Franklin Kirk
Besättning
SATB
Kategori
Blandad kör, Gospel
Produktgrupp
Körmusik
79 kr
Spela mig, Herre / Gud, du som är sol / Öppna mig för din kärlek
Artikelnummer
901203
Kalendarium
Trettondedag jul, Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Skärtorsdagen, Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Midsommardagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Annandag jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Forsberg Roland
Besättning
SAB
Textförfattare
Lindgren Arne H
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Störst och minst
Artikelnummer
60128
Kalendarium
Nionde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Lundmark Arne
Besättning
SATB, congas och bas
Textförfattare
Matt. 20:26
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
18 kr
Svara mig, Herre
Artikelnummer
CA31701
Kalendarium
Kristi förklarings dag, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Wikström Lars
Besättning
SATB, församling
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Så som min Fader sände mig
Artikelnummer
901088
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag pingst, Heliga Trefaldighets dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Annandag jul, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Jonsson Stellan
Besättning
SATB, Diskantkör
Textförfattare
Hallqvist Britt G.
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
20 kr
Så tvår sig än en dag i nattens källa
Artikelnummer
901059
Kalendarium
Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Olsson Birger
Besättning
SATB
Textförfattare
Olofsson Rune Pär
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
18 kr
Så älskade Gud världen
Artikelnummer
901084
Kalendarium
Nyårsdagen, Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Femte söndagen i fastan, Palmssöndagen, Långfredagen, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Annandag pingst, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen efter Alla helgons dag, Domssöndagen, Fjärde advent, Julnatten, Annandag jul, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan, Första söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Strandsjö Göte
Besättning
SATB
Textförfattare
Joh. 3:16
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Sång till ljuset
Artikelnummer
901091
Kalendarium
Trettondedag jul, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen, Första söndagen i fastan, Jungfru Marie bebådelsedag, Annandag påsk, Fjärde söndagen i påsktiden, Annandag pingst, Midsommardagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Kristi förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Första advent, Tredje advent, Söndagen efter jul, Söndagen efter nyår, Tredje söndagen i fastan
Kompositör
Forsberg Roland
Besättning
SATB
Textförfattare
Setterlind Bo
Kategori
Blandad kör
Produktgrupp
Körmusik
29 kr
Såsom Fadern har älskat
Artikelnummer
SKS230
Kalendarium
Andra söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen i påsktiden, Annandag pingst, Nionde söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet
Kompositör
Lole Simon
Besättning
Diskantkör
Produktgrupp
Körmusik
48 kr