En källa med porlande vatten CD

WMCD02
 
169,00 kr
Kategori Taize
Sättning CD-skiva

Övrig information
Ny svensk CD med musik från Taizé. Noter till samtliga sånger finns utgivna på Wessmans Musikförlag.

Kristus, din Ande
Herrens bön
Du som är livets källa/Tu seu sorgente viva
Ande god, kom till oss in/Tui amoris ignem
Vad ögat ej sett/Sto oko ne vidje
Halleluia/Ortodox Alleluia
O, Gud du känner mitt hjärta/Seigneur, tu gardes mon âme
Gud du är kärlek/Bóg jest mitoscia
Gud är alltid där kärlek finns/Ubi caritas Deus ibi est
Jubilate Halleluja/Jubilate, Alleluia
Jag lämnar nu min ande/In manus tuas, Pater
Se mot ljuset/Qui regarde vers Dieu
Kyrie 20
Halleluja 11
Min själ finner glädje i Herren/Magnificat 3
Låt oss prisa Herren/Wystawiajcie Pana
O Herre, lyssna till mina böner/Exaudi orationem meam
Jag vill lovsjunga Gud/Cantarei ao Senhor
Var glada/Beati voi poveri
Guds rike är fred/The kingdom of God