Intonation i körsång

SKSM21
 
274,00 kr
Kompositör Alldahl Per-Gunnar

Övrig information
Boken ger svar på varför det är svårt att hålla ton när man sjunger i kör och innehåller dessutom en mängd praktiska tips om hur man kan få kören att intonera medvetet. Boken är en omarbetad version av boken Körintonation. Finns även i version på engelska: Choral intonation (GE 11270).