Du är allt för oss/Adoramus te

SKS66
 
34,00 kr
Sättning SATB, Orgel
Textförfattare Brännström Gunborg
Kalendarium Femte söndagen i fastan, Skärtorsdagen, Långfredagen, Sextonde söndagen efter trefaldighet,

Övrig information
Latinsk och Svensk text.