Ave Maria

SKS257
 
49,00 kr
Kategori Barn och diskantkör
Sättning SA och orgel/piano
Kalendarium Fjärde söndagen i Advent, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information
Medeltida antifon baserad på Luk. 1:42.