Fader, hör våra böner

SKS197
 
34,00 kr
Kategori Blandad kör,Barn och diskantkör
Sättning SAB och piano
Textförfattare Gravé Rolf
Kalendarium Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Bönsöndagen