Elementär Musikteori

SKG7390
 
169,00 kr

Övrig information
Häftet är avsett för elever som passerat nybörjarstadiet och nått den mognad som krävs för att ta till sig teoretiska resonemang. Kan användas för enskilda elever, i klassundervisning eller för självstudier. Många av uppgifterna är även lämpliga för gehörsträning.

Klicka här för att visa exempel (PDF-fil)