Nära Ditt Hjärta

SANDSOUL06N
 
149,00 kr
Sättning melodi, text, körarrangemang, ackord, agenda

Övrig information
Nära Ditt Hjärta” är en gospelmässa för kör och församling där vi får mötas i frihet och rymd,
kärlek och tillit. En mässa där vi får växa, rotas och förvandlas inför Guds ansikte.
Mässan har vuxit fram och formats i Gustavsberg församling där Gustavsberg Gospel
inbjuder till gospelmässor en gång i månaden.
Vår tanke har varit att forma en mässa där kör och församling blir ett vi. Sångerna i mässan
är tänkta att sjunga tillsammans med församlingen. Dessutom finns det möjlighet för kören
att framföra sina egna sånger vid fyra tillfällen.
Längst bak i nothäftet finns ett förslag till agenda. Där finns även notbilder till församlingen.
Dessa sidor är tillåtna att kopiera. Känn er fria att använda mässan i sin helhet eller använd
sångerna i den form som passar er.
Gustavsberg Gospel har gjort en inspelning av mässan som du kan lyssna på via Spotify eller
Itunes. I nothäftet finns även två ”bonussånger” för kör.
Sånger:
Här och nu
Jag vill prisa Dig
Helig
O Guds lamm
Nära Ditt hjärta
Endast hos Dig
Andas in, andas ut
Välsignelsen
Allt som andas
Gränslös och nära