Jazz- och Popharmonik - fakta- och övningsbok

RR5191
 
350,00 kr
Kompositör Ingelf Sten

Övrig information
Jazz- & Popharmonik är NU UTVIDGAD MED 24 SIDOR OM ANALYS (IV, V, I) OCH ACKORDSKALOR. Boken behandlar harmoniken i allt från traditionell jazz till dagens jazz- och rockmusik samt hur man lägger, färgar, stämför och kombinerar ackord. Materialet är uppdelat i en faktadel och en övningsdel. 175 respektive 33 sidor.