Orgelmusik vid Högmässans avslut

NM3299
 
199,00 kr
Sättning Orgel
Kompositör Runbäck Albert

Övrig information
Innehåll:

C-dur och G mixolydisk
Ricercare/J.J Froberger
Preludium/J.S. Bach
Fantasi/J.S.Bach
Improvisation över koralen 63/A. Runbäck

a-moll och e frygisk
Canzona/G.Guammi
Suonata/A.Banchieri
Fantasi/J.J Froberg
Voluntary/O. Gibbons
Voluntary/W. Boyce
Kyrie/J.S. Bach

G-dur
Versett/J. Titelouze
Fuga/G.B. Fasolo
Preludium/J. Speth
Preludium och fuga/J.S.Bach
O Gud, för de trogna martyrer/A. Runbäck

e-moll och e dorisk
Ricercare/F. Fontana
Fuga/J. Pachelbel
Fuga/J.F. Dandrieu
Fuga/J.S. Bach
Ciaconna/A. Runbäck

D-dur
Fuga/A. Corelli
Fuga/J.S. Bach
Var hälsad, sköna morgonstund/G. Hägg
Benedicamus Domino/A. Runbäck

h-moll och fiss frygisk
Fantasi/O. Gibbons
Fantasi/J.J. Froberger
Preludium/J. Boyvin
Toccata/A. Runbäck

A-dur och E mixolydisk
Fughetta/Gottl. Muffat
Fantasia brevis/G. Berg
Improvisation/A. Runbäck

fiss-moll
Dubbelfuga/J. Pachelbel
Fuga/J. d´Anglebert

F-dur
Versett/J. Titelouze
Toccata Sexta/George Muffat
Fuga/N.A. Le Begue
Fughetta/V. Söderholm
Toccata (över koral 142)/V. Söderholm
Fantasi över två pingstkoraler/A. Runbäck

d-dorisk
Preludium/N. Gigault
Preludium/J. Elias
Preludium und fughetta/G. Berg

B-dur och F mixolydisk
Preludium/D. Olsson
Postludium/A. Runbäck
Liten partita över en gregoriansk melodi/A. Runbäck

g-moll och g dorisk
Preludium/N.A. Le Begue
Dubbelfuga/G. Ph. Telemann
Voluntary/J. Stanley
Preludium/A. Runbäck
Toccata/D. Olsson

Ess-dur
Ricercare/A. Poglietti
Ricercare/J.J. Froberger
Fuga /J.S. Bach
Upp, min tunga/A. Runbäck

c-moll
Voluntary/M. Greene
Trio/J. L. Krebs
Fuga/J. Seeger
Toccata/J. Seeger

Ass-dur
Tiento/S. Aguilera de Heredia
Preambulum/M. Schildt
Sanctus/A. Kerckhoven
Fuga/K. Kopriwa

f-moll och f dorisk
Preambulum/G. Frescobaldi
Fuga/J. Pachelbel
Fughetta/D. Olsson