Solosånger genom Kyrkoåret, del 5 - Trefaldighetstiden, del 2

N3955
 
175,00 kr
Sättning Solosång och piano

Övrig information
- Trefaldighetstiden, del 2
Del 5 i serien "Solosånger för Kyrkoåret". Här andra delen av Trefaldighetstiden. Innehåller 15 sånger från 12:e söndagen efter trefaldighet till Domssöndagen. För solo och piano.