Solosånger genom Kyrkoåret, del 4 - Trefaldighetstiden, del 1

N3954
 
175,00 kr
Sättning Solosång och piano

Övrig information
- Trefaldighetstiden, del 1
Del 4 i serien "Solosånger för Kyrkoåret". Här första delen av Trefaldighetstiden. Innehåller 12 sånger från Heliga trefaldighets dag till 11:e söndagen efter trefaldighet. För solo och piano