Från Advent till Domsöndag del III - Pingst

N1664
 
90,00 kr
Sättning sång, orgel
Kompositör Runbäck Albert

Övrig information
Innehåll
16. I pingstene tid (Ur 1914 års Hymnarium)
17. O Helge Ande, sänk dig ned (Ur Musica Sacra)
18. O Herre Gud, oändelig (Sv.ps. 564:2, 3, 5)
19. Jag ser Guds spår (Sv.ps. 564:2, 3, 5)
20. På Tabors ljusa höjd (Paul Nilsson)
21. Låt ljus från höjden skina (S. Alin)
22. Höjen jubel (Psalt. 100)
23. Allhelgonatid (Gunnar Hjort)
24. Frukta dig icke (Luk, 12:23)
25. En herrdag i höjden (Sv.ps. 591)