Arbetsbok i kontrapunkt - Vokalpolyfoni 2 (DEFEKT OMSLAG)

K405REA
 
150,00 kr
Kategori Musikteori
Textförfattare Söderholm Valdemar

Övrig information
Skadat omslag, inget som påverkar innehållet!

Tre-, fyr- och mångstämmig sats

Fortsättning på av förf. tidigare utgivna: Arbetsbok i elementär kontrapunkt