Träd in i dansen - partitur

GE7110P
 
229,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Textförfattare Harling Per

Övrig information
En svensk folkdansmässa.

Innehåller:
Sannas Kyrkmarsch
Mitt i tiden
Vi ropar, o Gud
Ära åt Gud
Liten blomma och tysta fjäll
Vi tror, vi tror på dig, Gud
Ett bord vill kyrkan vara
Människa öppna dig
Helig, helig, helig
Vin och bröd
Nu har morgonljuset vaknat
Vad är ett tack?
Träd in i dansen