Vi alla som på jorden bor - partitur

GE6243P
 
109,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB, 3 trumpeter, Timpani, orgel
Kompositör Trad.

Övrig information
"All People That On Earth Do Dwell" från "The Old Hundredth Psalm Tune"

Bearbetning av Roy Douglas, för kör, församling, 3 B-trumpeter, pukor ad lib. samt orgel.