Femtio svenska folkvisor - Sång och piano

GE1765
 
189,00 kr
Sättning Solosång, piano
Arrangör Hägg Gustaf

Övrig information
Innehåll:

• Ack, Värmeland, du sköna
• Af hjärtat jag dig älskar
• Alls ingen flicka lastar ja
• Allt under himmelens fäste
• Den bergtagna
• Den första gång i världen jag dina ögon såg
• Det står ett ljus i Österland
• Domaredansen
• Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord
• Du har sörjit nu igen
• En gång i bredd med mig
• Flickan gick på ängen
• Flickorna de små uti dansen de gå
• Förgäfves uppå stigen
• Glädjens blomster
• Hej, dunkom
• Hvad jag har lofvat, det skall jag hålla
• Höga berg och djupa dalar
• Höga himmelen vet hvad som händer
• I min ungdom det gladde mig att sjunga
• Jag gick mig ut en afton
• Jag gick mig ut en aftonstund
• Jag ser uppå dina ögon
• Jag tror jag får börja öfverge att sörja
• Jag unnar dig ändå allt godt
• Kom, kom fager ungersven
• Kristallen den fina
• Liten Karin
• Mandom, mod och morska män
• Näckens polska
• Och flickan hon går i dansen
• Och flickornas kärlek och ängarna grön'
• Och hör du unga Dora
• Och inte vill jag sörja
• Och jungfrun gick åt killan
• Och mins du hvad du lofvade
• Om dagen vid mitt arbete
• Om sommaren sköna
• Per Svinaherde
• Skära hafre
• Som stjärnan uppå himmelen så klar
• Sven i Rosengård
• Så ödsligt molnen på fästet gå
• Till Österland vill jag fara
• Två vänner de gör ett par
• Tänker du att jag förlorader är
• Vi ska' ställa te' en roliger dans
• Vårvindar friska
• Å jänta å ja
• Å vill int' du, så vill fäll ja.