Skapande kör

GE12626
 
324,00 kr
Kategori Musikpedagogik
Kompositör Janzon Ing-Marie

Övrig information
Inspiration och tankar kring scenisk kommunikation. Redskap och övningar för att iscensätta körmusik med rörelsegestaltning anpassad efter körsångarnas förutsättningar. Ing-Marie Janzon har, bland annat inspirerad av dans och dramapedagogen Maria Nordlöw, skrivit en bok som tar sceniskt körarbete ytterligare framåt.