Välsignad är han som kommer

GE11250
 
34,00 kr
Sättning SAB, Klaver
Textförfattare Svensson Kjell
Kalendarium Palmsöndagen, Nattvard, Advent