SAB helt enkelt - Del 1

GE11113
 
109,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SAB
Arrangör Hernqvist Lars

Övrig information
Innehåller:
Amen - låt Herrens vilja råda
Du ljuvaste barn
Gud som har människan kär
Gud vill oss väl
Halleluja
Helig
Jag följer dig Gud
Jubilate Deo
Kom, öppna din dörr
Kyrie
Må din väg gå dig till mötes
Se vår jord
Seolen, månen, stjärnorna de små
Tacka Herren
Vem kan lyfta mig högt?
Vår fader
Uti din nåd
Änglarna sjunger i himlen

Sångerna i detta häfte kommer från vitt spridda musikaliska traditioner. Du hittar folkliga sånger från Afrika, Argentina, Filippinerna, Irland, USA, Karibien m.m. i en brokig blandning. En nyhet i körsammanhang är att några sånger ur sefardisk (spansk-judisk) tradition fått plats vilket ger orientalisk krydda åt musiken. De medvetet enkla arrangemangen är gjorda för SAB-kör, anpassade till många körers verklighet, nämligen med färre män än kvinnor. Med något undantag är sångarna helt a cappella. Även om ett improviserat och varsamt ackompanjemang naturligtvis kan ha sin givna plats om så önskas.