Orgel Album

FMX01011
 
220,00 kr
Kategori Orgel
Sättning orgel
Kompositör Nielsen Carl

Övrig information
Indhold:
Fest-præludium ved århundredskiftet
8 Præludier fra "29 små præludier for orgel eller harmonium", op. 51
Præludium I - F-dur
Præludium II - e-mol
Præludium XI - G-dur
Præludium XVIII - C-dur
Præludium XXII - Es-dur
Præludium XXIII - Es-dur
Præludium XXVII - fis-mol
Præludium III - E-dur
Min Jesus, lad mit hjerte få
Tema med variationer fra blæserkvintet, op. 43
Drømmen om "Glade jul"
Tågen letter fra eventyrspillet "Moderen", op. 41
Andante quasi sostenuto fra melodramaet "Snefrid"

Contents:
Festival prelude at the turn of the century
8 Preludes from "29 Short Preludes for Organ or Harmonium", op. 51
Prelude I - F major
Prelude II - e minor
Prelude XI - G major
Prelude XVIII - C major
Prelude XXII - E-flat major
Prelude XXIII - E-flat major
Prelude XXVII - f-sharp minor
Prelude III - E major
Min Jesus, lad mit hjerte få (My Jesus, may my heart receive)
Theme with variations from Wind Quintet, op. 43
The dream about "Silent night"
The fog is lifting from the play "The Mother", op. 41
Andante quasi sostenuto from the melodrama "Snefrid"


Fra forordet
Skønt Carl Nielsen flere gange i løbet af sit liv viste interesse for orglet, gav han sig først for alvor i kast med at komponere for instrumentet i sine sidste leveår. Det resulterede i samlingen "29 små præludier for orgel eller harmonium" op. 51 samt det monumentale værk "Commotio" op. 58.

Blandt Carl Nielsens øvrige værker finder man dog anden musik, der egner sig for transskription for orgel, og derfor består nærværende Orgel Album dels af et udpluk af "29 små præludier", dels af en række transskriberede værker. Disse arrangementer er forsøgt tilrettelagt, som havde de været komponeret for orgel, og derfor er der fra udgiverens side taget enkelte friheder i forhold til forlægget mht. stemmeføring, frasering og dynamik. Alt er dog udarbejdet i største respekt for komponisten, og det er et håb, at mange vil få glæde af at kunne føje disse værker til det ellers sparsomme Nielsen- repertoire.