Körkonst

E378F
 
247,50 kr
Kompositör Dahl Tone Bianca

Övrig information
Körkonst är en bok om sång, körarbete och kommunikation. Det är inte en bok om att dirigera, men om att vara dirigent.
Boken är tänkt som en lärobok i körpedagogik, som inspiration för körledare och som fördjupningsmaterial för körsångare.
På ett muntligt och lättfattligt språk presenterar Tone Bianca Dahl sina idéer om körrösten, om dirigentyrket och om kommunikationen mellan kör, dirigent och publik. Många av hennes tankar är hämtade från andra områden, som idrottsvärlden, där vikten av ett gott ledarskap ofta betonas.
Tone Bianca Dahl är en erfaren körledare som även arbetar som lektor vid Norges Musikhögskola i Oslo, där hon undervisar i dirigering och kördidaktik.