Ung orgelklang 1

C3672
 
320,00 kr
Kategori Orgelskolor
Sättning Orgel

Övrig information
Supplement til Norsk orgelskole(Preludium)

Denne boken med komposisjoner og salmearrangementer er et supplement til
tidligere bøker, Preludium 1-5. Innholdet er ordnet etter toneartsrekkefølge, og ikke vanskelighetsgrad. Komposisjonene er beregnet på organister med et grunnleggende nivå og som trenger korte og relativt lette stykker de kan lære seg fra uke til uke. Stykkene er samtidig tenkt som begynnerlitteratur for pianister som ønsker å lære seg orgelspill. Men det er godt mulig å lære seg orgelspill uten forutgående pianoundervisning.

Komposisjonene er formet som trioer, med en stemme for hver hånd pluss pedal. Det er vekslet mellom å notere de på to og tre systemer. Erfaringen viser at man kan lære pedalstemmen ved å ha øvd den med venstre hånd først, slik kan B-delen forberede A-delen, samtidig som den er en utgave for orgel uten pedal.

Savner man en fyldigere klang i enkelte akkorder, er det opp til utøveren å ta seg friheter i forhold til den foreliggende sats. Alle angitte styrkegrader, tempobetegnelser og fingersetning er veiledende. Erfaringen viser at det er fint å veksle mellom solostykker og koralspill under opplæringen. Transponering av stykkene til andre tonearter er også nyttige øvelser. Orgelsamlingen er tenkt pedagogisk og laget med tanke på at den enkelte utøver etter hvert kan bli i stand til å spille mer krevende orgellitteratur.