6 sånger från Åsa Jinder - tro, hopp och kärlek

AIR2328
 
169,00 kr
Sättning Sång och piano
Kompositör Jinder Åsa
Arrangör Larsson Björn

Övrig information
Innehåll:
Nu är det tid att leva
Altanpolska
Tänk om människor kunde flyga
Du finns
Stilla ro och nära
Kärlekens värld