Lär av mästarna [Arrangering för två till fem stämmor]

9789197113342
 
360,00 kr
Kompositör Ingelf Sten
Redaktör Ingelf Sten

Övrig information
Lär av Mästarna behandlar traditionell två-, tre- och fyrstämmig sats, principer för basstämmor och ackompanjemang samt enklare kontrapunkt. Dessutom notation av stämmor och partitur, instrumentens omfång m.m. Materialet är uppdelat i en faktadel, en övningsdel (160 respektive 95 sidor) samt medföljande CD med 160 musikexempel.