Palliationspraktikan del 2 - Reflektionsmaterial

978918771049
 
130,00 kr
Kategori Levnadsvisdom, Sjukvård

Övrig information
Del 2 av Palliationspraktikan är ett reflektionsmaterial med fallbeskrivningar, reflektionsfrågor och friare texter av journalisten och författaren Karin Thunberg. Kapitlen är relaterade till respektive kapitel i del 1 av Palliationspraktikan.

Materialet är tänkt att kunna användas för reflektion enskilt eller i grupp på arbetsplatsen för ett fördjupat lärande utifrån grundkunskap i palliativ vård.