Hållbara kyrkomusiker

9789187710308
 
Specialpris
49,99 kr

(175,00 kr)
Kategori Musikpedagogik, Arbetsmiljö

Övrig information
Tjugofem författare har skrivit den här boken. Här finns kyrkomusiker, präster, professorer, psykologer, en dominikanersyster och en ortodox präst. Kanske man kan tala om salig blandning. Alla har bidragit med sina professionella kompetenser, men lika mycket med sina egna personliga erfarenheter.

Detta är en angelägen bok i en tid när Svenska kyrkan står inför många vägval. Sådana förändringar skapar mycket osäkerhet och oro. Då gäller det mer än annars att hitta sin trygghet och sin långsiktighet. Och inte bara det. För nyorientering betyder inte bara oro utan nya möjligheter.

Hållbara kyrkomusiker är skriven med just kyrkomusiker som målgrupp, men det allra mesta som står i denna bok är giltigt för vilken kyrkoarbetare som helst.