Ung psalm

9789171955821
 
325,00 kr
Kategori Psalmböcker

Övrig information
"Jag har en sång ..."
Psalmboken innehåller mycket och det som den saknar finns i "Ung Psalm". Här hittar konfirmander, tonårsgrupper och vuxna favoriter från Taizé och Iona, Ingmar Johanssons "Du är en bön", Per Harlings "Du är helig, du är hel" och mycket mer. Lovsånger från Hillsong och Vineyard sida vid sida med bönesånger från andra kulturer. En rad nya tonsättningar av klassiska böner. Text och melodi till mer än 300 sånger! Sång och gitarrvänliga tonarter. Ackordanalys för ovana och vana. Enkla körstämmor till vissa sånger. Grepptabell och komptips!

INNEHÅLL:
Mitt i tiden - under dagen och året, och in i evigheten
1 Så stilla och med tillit
2 Morgonbön
3 Aftonbön
4 An evening prayer
5 Så går jag nu till vila trygg
6 Abide with me
7 Jag är hos dig, min Gud
8 I din famn
9 Välsigna, Gud, vårt bröd / God, bless to us our bread
10 Glädjens Herre
11 Thank you, Lord, for giving us food
12 Lovad vare du
13 Jämna väg
14 Du lilla Jesusbarn
15 En stjärna lyser så klar
16 Julens tecken
17 Star child
18 Du ropar på oss, Gud
19 Till Betlehem mitt hjärta
20 Barn och stjärnor
21 Jubla och sjung / Joy to the world
22 Jesus, tack för Golgata kors
23 Jesus, tänk på mig / Jesus, remember me
24 Tack för Golgata
25 Var inte rädd!
26 Ande god, kom till oss in / Tui amoris ignem
27 Ande, du som livet ger
28 Varför ser ni mot höjden?
29 Var är den vän
30 I sommarljus
31 Mitt äppelträd
32 Sol, vind och vatten
33 Tider
34 När den sista natten kommer
35 Jag är viss om att möta / I am sure I shall see
36 Glory
37 Vänta på Gud / Wait for the Lord
38 Trots allt
39 I'll fl y away
40 Frikänd Inför ditt ansikte - gudstjänst och andakt
41 I ditt ansiktes ljus
42 Låt oss få känna
43 Jesus, du är den skönaste
44 Han är här
45 Du såg mig
46 Låt det vatten
47 Orden kommer stilla
48 Du såg mig innan jag fanns till
49 Tänd ett ljus
50 Vi tänder ljus
51 Min bön
52 Nu är jag här igen
53 Mer och mer
54 Herre, förbarma dig
55 Kyrie eleison
56 Du som kan
57 Jag bekänner
58 Förlåtelsens ord
59 Om och om igen
60 Gloria
61 Saliga är de
62 Till din blomstrande äng
63 Trospsalm
64 Liksom
65 Du vänder ditt ansikte till mig
66 Trosbekännelse
67 Jag tror på en Gud, en enda
68 Vi vandrar
69 Vår Fader
70 O, Guds lamm
71 O, Guds lamm
72 Kom, nådebordet är dukat
73 Rymdens katedral
74 Ät mitt bröd / Jesus Christ, bread of life / Eat this bread
75 Hungrig
76 Endast av nåd
77 Nattvardsbön
78 Nära oss nu
79 Det är ditt blod
80 Brödet som brutits för oss / This is the body of Christ
81 Vilket stort mysterium!
82 Efter nattvarden
83 Jag behöver dig, helige Ande
84 Så låt oss gå Vem är du, Gud? - Fader, Son och Ande
85 Gud är ljus
86 Du är en god Gud
87 Vem är som du?
88 Herren, Herren är Gud
89 Vem tänder stjärnorna?
90 Innan gryningen
91 Lord of the Dance
92 Kristus, din Ande i oss
93 Som vinden smeker mot min kind
94 It is the spirit
95 Du, Guds Ande
96 Ditt ord består
97 Gud kommer nära
98 Var stilla och vet att jag är Gud
99 Santo Mitt liv i dina händer - överlåtelse
100 Helig mark
101 Here I stand
102 Tro
103 I smyg
104 Visa mig, Herre, din väg
105 Just as I am
106 Allt till Jesus vill jag lämna
107 What can I give him?
108 I give my work to you, Lord
109 Så länge jag lever
110 Med Guds hand i min
111 Kom var mitt centrum
112 Möt mig nu som den jag är/ Take, o take me as I am Jag vill sjunga om dig - glädje och tacksamhet
113 Thank you, Jesus
114 Lord, I lift Your name on high
115 I min Gud / El Senyor
116 Jag tackar dig, Fader
117 Från mörker till ljus
118 Jubla, min själ / Magnificat
119 Jag vill sjunga om dig för evigt / I could sing of Your love forever
120 I din öppna famn
121 Jag tackar dig, min Gud / Je louerai l´Eternel
122 Mitt liv och min lovsång
123 Franciskus solsång
124 Vi vill säga tack
125 Tacka Herren, ty han är god / Confitemini Domino
126 Halleluja! Ditt lov vi sjunger
127 Gracias
128 Tack, Gud
129 Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång Så var det för mig - berätta för andra
130 Som när ett barn kommer hem
131 Amazing grace
132 Min själ får vila ut / Mon âme se repose
133 Fångad av en stormvind
134 Alltid på väg
135 Där får jag andas ut
136 Jesus paid it all
137 Korsets tecken
138 Sing to Jesus
139 Spikarnas lovsång
140 Som en pärla som jag hittat
141 Beautiful, beautiful
142 Hosianna
143 Oh, happy day
144 When you believe
146 Mysterium
147 När Gud sade ordet
148 Du vet väl om att du är värdefull 149 Våga vara den du är
150 Smaka och se
151 Du är en bön
152 Fäst dina ögon på Jesus
153 What a friend we have in Jesus
154 Halleluh Med samma mål - i Jesu fotspår
155 Där barmhärtighet och kärlek bor / Ubi caritas
156 Öppna våra ögon
157 Stayed on Jesus
158 Låt våra hjärtan få mötas
159 Kom fred
160 Esmeraldas bön
161 Hamba nathi / Vandra med oss
162 Send out your light, Lord
163 Travel on / På vår väg
164 Ett folk på väg
165 Vi går med fred
166 Gå ut i tjänst för Gud / Enviado soy de Dios
167 Vi ska vandra
168 Vilken mäktig Gud vi har
169 The winner on our side
170 Låt mina fötter få gå
171 Redo
172 Helig Ande, kom
173 Älska mig
174 I ditt ansiktes ljus
175 Ge mig ett rent sinne
176 Gör mitt hjärta rent
177 Här är jag, sänd mig!
178 Att tjäna dig
179 O Herre, kom snart och lys upp natten
180 Låt vart ord från min mun
181 The kingdom of God
182 För livets skull
183 Fred
184 Bli kvar i mig
185 Himmelske Far
186 Frid och kärlek / Frieden, Frieden Nära Jesus - trygghet och tillit
187 Nära Jesus
188 One thing I ask
189 Du som vill att jag ska finnas
190 Herre, du min klippa
191 Under ett vattenfall
192 I din hand
193 Som liljan på sin äng
194 Bara va hos dig
195 Jesus
196 Du är mitt trygga bo
197 Här, nära
198 När du rör vid mig
199 Att lära känna dig
200 När musiken är slut
201 Ingen som du, Gud
202 Columbas bön
203 Kom och berör mig
204 Jesus, det skönaste
205 Den bästa resan
206 Forma mitt hjärta
207 Alla mina ord och tankar
208 Vilken vän jag fann
209 This is the air I breathe
210 Du är gränslös
211 Tro och längtan
212 Gud, i dina händer
213 Sinnesrobönen
214 Lugna vatten
215 Göm mig i dina vingar
216 Du som är törstig
217 Kom nära mig
218 Öppna mitt hjärta för dig, Gud
219 Oh, the blood of Jesus! Håll om mig - tårar, tröst och vila
220 Gör mig lugn
221 Herre, gör mig stilla
222 Herre, låt mig få vila i dig
223 Kom
224 I still haven't found what I'm looking for
225 Hör min gråt
226 Allt blev med ens så stilla
227 Herre, måste detta ske?
228 Tears in heaven
229 Ser du en människa
230 Som en blomma
231 Herre, jag ropar till dig
232 Håll om mig
233 Jesus, Guds son / Jésus le Christ
234 Håll mitt hjärta
235 I själens dunkla natt/ Dans nos obscurités
236 Modersvingen
237 Alltid hos mig
238 Vila i mig&
239 Goodness is stronger than evil
240 Be not afraid
241 You've got a friend
242 Känn ingen oro / Nada te turbe
243 Du är mitt ljus
244 Dagen är nära
245 Nattens mörker är inget mörker / La ténèbre
246 You raise me up
247 Så god
248 Upphöjd vare du
249 Om jag står här&
250 Som en båt
251 I din närhet
252 Bara i dig
253 All night, all day
254 Herre, till dig får jag komma
255 När löven faller
256 Kom med din frid / Dona la pace
257 På dig, min Gud, förtröstar jag
258 Din trofasta kärlek Du är alltid mycket mer - lovsång ända in i himlen
259 Helig
260 Välkommen till denna plats
261 Jag älskar dig, Jesus
262 Du Gud av universum
263 Lovsångsblues
264 Jag vill lovsjunga ditt namn
265 Jag vill upphöja dig, Gud
266 Fyll hela jorden med lovsång
267 Gloria
268 Jag sjunger ut mitt lov till dig
269 Du är den högste
270 Du är helig, du är hel
271 You are holy (Prince of peace)
272 Högst av allt
273 Halleluja!
274 Halle, halle, halleluja
275 Cantate Domino
276 Lova Gud / Bless the Lord
277 Alfa och Omega
278 Sjung till Guds lov / Laudate Dominum
279 Mer kärlek, mer kraft
280 Ropa till Gud
281 Den starkhet jag har
282 Vi vill ge dig ära
283 Kom, lova vår Gud
284 Majestät
285 Helig, helig
286 Liten blomma och tysta fjäll
287 O Lord, our Lord
288 Wanna praise you (Shackles) Vänd ditt ansikte till oss - välsignelser
289 Välsignelsen
290 Du omsluter mig
291 Vänd ditt ansikte till mig
292 Let your beauty shine in me, Lord
293 Kristus är med mig / Christ be beside me
294 Fred vare med dig
295 May your soul
296 May the day
297 Välsignelse
298 Må vägen komma dig till mötes
299 Må din väg gå dig till mötes / May the road rise to meet you
300 The Lord bless thee
301 Må friden från jorden följa dig
302 Välsignelsen
303 Må Guds ljus vara vårt ljus
304 Herre, välsigna oss
305 S:t Patricks bön Bra att veta - kyrk- och bibelfakta
306 Bibelns böcker
307 Husförhörsvisan
308 Året byter sina färger
309 Jesu lärjungar
310 Jakobs söner