30 Gotländska låtar ur Aug. Fredins Gotlandstoner

9185122165
 
30,00 kr
Sättning Melodistämma

Övrig information
Innehåll:

Hurtemor
Laugrens polska
Groddapolska
Åkermans polska
Gubben Laugrens polska
Gubbdansen
Romins polska
Känner Du Vantalena
Laurins polska
Orr polska
Svanpolska
Brudpolska från Gotland
Skaffarepolska
Blinde Hans´ polska
Hamburgska
Hamburgska
Svanvals
Lagergrens vals
Alliansvalsen
Laurins vals
All-valsen
Groddavalsen
Skräddarkadrilj
Paradmarsch
Hablingarnas brudmarsch
Gotländsk brudmarsch
Marschvisa
Ridmarsch
Staikstrik
Rundarium