En dunkel örtagård

52675580
 
46,00 kr
Sättning unison sång, orgel, gitarr, flöjt och kontrabas
Arrangör Berg Bengt

Övrig information
Tio arrangemang av koraler ur Svenska Psalmboken i sättning för orgel och musikgrupp:

Innehåll:

Si, Jesus är ett tröstrikt namn
Min själ, du måste nu glömma
O Jesu kär, vad har väl du förbrutit
En dunkel örtagård jag vet
Gå varsamt, min kristen
Blott en dag, ett ögonblick i sänder
Sorgen och glädjen de vandra tillsammans
O Kriste, du som ljuset ät
Bred dina vida vingar
I hoppet sig min frälsta själ förnöjer