Kyrkohandbok för missionskyrkan

52656608
 
450,00 kr
Kategori Teologi, Gudstjänst
Sättning Bok

Övrig information
Här finns förslag till ordningar för gudstjänster, dop, barnvälsignelse, nattvard, vigsel, begravning, bikt och förbön. Pslamnumren hänvisar till Psalmer och Sånger med det nya psalmtillägget.

I varje handbok finns en CD-ROM med texter och bönealternativ för de olika ordningarna.