Psalmer och sånger, textpsalmbok, storstil

52655122
 
355,00 kr
Kategori Psalmböcker

Övrig information
Textpsalmbok med layout framtagen i samarbete med Synskadades Riksförbund. Innehåller Psalmer och Sångers 84 nya psalmer och den nya text- och böndelen samt register. Texter för bön och läsning i andakt och gudstjänst samt ordning för bikt ingår också. Enbart text, inga noter.
Mörkblå klot.
Guldprägling på framsida och rygg.
Två märkband.
Format: 125x165 mm
Lättläst
Vi har strävat efter att så många psalmer som möjligt ska få ett eget uppslag. Där bladvändning ändå blivit nödvändig har melodislingan upprepats.

Slitstark
Psalmer och sånger är mycket hållbar, med papper och bindning som ska klara många års användning. Vi har också lagt oss vinn om att använda så miljövänliga material som möjligt.

Noter och ackordanalys
Alla psalmer har melodislinga och ackordanalys för piano och gitarr.

Lätt att hitta rätt
För varje del i psalmboken finns en innehållsförteckning. Förutom nummer har alla psalmer också fått en titel. Text- och böndelen är tydligt markerad i kanten. Alla register finns samlade längst bak i psalmboken.

Användarvänlig
Psalmboken har dubbla märkband och genomgående sidnumrering. Dedikationssidan, träsnittsvinjetterna och illustrationerna är gjorda av Kristina Anshelm.