Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym, spiral

52637388
 
819,00 kr

Övrig information
2018
Musiken till Kyrkohandboken. Musikserierna A-E.
Spiralbindning, klädd rygg, rött klot, guldprägling, format: 210 x 297 mm.

Antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte.