Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym

52636404
 
758,00 kr

Övrig information
2018
Musiken till Kyrkohandboken. Gudstjänstmusik A-E.
Inbunden, rött klot, guldprägling, 6 märkband, format: 210 x 297 mm.

Antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte.