Runt Frälsarkransen

52631423
 
104,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Bell John L
Arrangör Nahnfeldt Leif
Textförfattare Bell John L
Kalendarium I allmänhet, Bönsöndagen

Övrig information
Två gudstjänster med musik av John L. Bell

I gudstjänsterna Runt Frälsarkransen följer man radbandet Frälsarkransen pärla för pärla med text, bön och sång. John Bell har förenat Martin Lönnebos böneform med den gudstjänstform som vuxit fram inom Iona Community.

Leif Nahnfeldt, präst och musiker från Karlstad, har översatt John Bells Frälsarkransgudstjänst till svenska och utformat mässliturgin.

John Bell är prästvigd för Church of Scotland, psalmdiktare, författare och föreläsare, och arbetar inom Iona Community.