Do Re Mi 1 - Den pedagogiska sångboken

52631393
 
115,00 kr

Övrig information
Att uppmuntra barn att sjunga är viktigt - och roligt! Att kunna sjunga är grundläggande för barnens framtida sångglädje och musicerande.
I instrumentundervisning är det sedan länge en självklarhet med en spelbok, men sångundervisning har det länge saknats ett elevmaterial.Do Re Mi är en sångbok för barn i åldern 4­-7 år, för deras föräldrar, för körledaren och andra vuxna som vill delta i barnens sångutveckling. Det är ett grundläggande material med välkända sånger. Boken ger också en förståelse för notläsning, sångteknik, röstvård och grundläggande musikteori.