Ordnära

52630075
 
Specialpris
277,50 kr

(554,99 kr)

Övrig information
av WGRG,Iona Com,övers.Nahnfeldt L mfl.Ordnära : röstresurser för gudstjänsten från WGRG och Iona Community ger material till alla som vill bygga gudstjänst; vardagligt, humoristiskt, närgånget och motsägelsefullt. Ordnära är en resurs för den som vill ge plats åt många olika röster i gudstjänsten. Använd den rakt uppochner eller som inspiration till att prova på och skapa på egen hand.

Ordnära innehåller olika texttyper; växelläsningar, böner, meditationer, dramatiseringar och symbolhandlingar. Första delen följer kyrkoåret, den andra är uppställd utifrån en liturgisk mall som följer en tänkt gudstjänstordning.

En CD-rom med bokens texter medföljer för att t.ex. kunna klippa in texter i gudstjänstagendor.