Samarbete - om kommunikation

52628930
 
Specialpris
75,00 kr

(285,00 kr)
Kategori Arbetsmiljö

Övrig information
Samarbete är en bok för hela arbetslaget. Ledarskap, kommunikation och konflikthantering är bokens tre stora huvudområden. Varje medarbetare har i uppgift att ta ansvar för och leda sitt eget arbete; en del är arbetsledare och ska också leda andras arbete. Många av dem som blir ledda i arbetslaget har i andra sammanhang själv uppdraget att leda verksamhet. För detta behövs kunskaper framför allt i hur man kommunicerar och hur man handskas med konflikter.

Samarbete kombinerar teorier från forskning inom arbetslivsområdet med exempel från den kyrkliga arbetsmiljön. I boken finns en handledning med diskussionsfrågor och övningar. Se boken som en verktygslåda med många olika redskap för samarbete.