Den genomskinliga platsen

52628676
 
256,00 kr
Kategori Teologi
Textförfattare Rudebark Victoria

Övrig information
Ett idématerial kring gudstjänsten, med tankarna från Iona anpassade efter svenska förhållanden. Författaren Victoria Rudebark har sedan 1990 haft nära kontakt med Iona Community.