Rannsakan och lovsång

52624137
 
70,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB a cappella eller med flöjtackompanjemang
Kompositör Harling Per
Arrangör Lundmark Arne
Kalendarium I allmänhet, årets gång, sommaren

Övrig information
12 psaltarpsalmer av Per Harling.

Innehåller:
Ärans konung
Portar öppna er vida
Förbarma dig, Gud, i din nåd
Sjung till Herrens ära
Sjung till Herrens ära - kanon
Evigt varar din nåd
Prisa Herren alla folk
Jag ser upp emot bergen
Herren skall alltid bevara dig
Rannsaka mig, Gud
Prisa Herren, min själ
Prisa Gud i hans helgedom