Ave Maria

3611580
 
120,00 kr
Sättning Sång och piano
Kalendarium Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information
The three settings:
Bach/Gounod
Schubert
Caccini