Röstboken

33277-01
 
470,00 kr
Kompositör Elliot Ninni

Övrig information
Den här boken handlar om våra röster och hur professionella inom skola, skådespelar- och sångarutbildningar samt sjukvård kan arbeta med elever och patienter som behöver hjälp med att träna sina röster i tal och sång.

Boken inleds med ett kapitel som beskriver röstapparatens uppbyggnad och funktion. Övriga kapitel är praxisnära och handlar om:

o andning, röstbildning och artikulation

o röst- och talövningar

o sångövningar

o röstövningar vid röstrubbningar.

I ett avslutande kapitel presenteras bakgrunden till flera av författarens övningar, tankar och terapiidéer. Hon berättar också om sina inspirationskällor genom åren.

Till boken hör ett antal ljudfiler som kan användas som stöd för övningarna i boken så att de genomförs på rätt sätt. Du kan dessutom lyssna till författarens egen röst både när hon visar andnings-, röst- och talövningar, och när hon med sin karaktäristiska lyhördhet demonstrerar sångövningar tillsammans med en elev. Du får tillgång till dessa ljudfi-ler genom att med hjälp av koden i boken logga in på bokens webbplats: www.studentlitteratur.se/rostboken

Boken vänder sig till blivande och verksamma talpedagoger, specialpedagoger med inriktning tal, språk och kommu-nikation, logopeder, tal- och röstterapeuter, sångpedagoger samt till sångstuderande och körsångare.